Nyheter

Kommuneansatte mest redde for å gjøre teknologifeil

– Suksessfull innovasjon er ikke en historie om lineær vekst og suksess. Det krever at man tåler og lærer av feil, sier leder Kari Sollien i Akademikerne til Kommunal rapport.

Kommuneansatte mest redde for å gjøre teknologifeil
Leder i Akademikerne, Kari Sollien, mener kommuner og fylkeskommuner som henger etter på IKT-feltet må ta dette på alvor og skaffe seg nødvendig kompetanse.
13. januar, 2020 – Oppdatert 16. januar, 2020

Redsel for å gjøre feil, er én av de største hindringene for å ta i bruk ny teknologi, sier 36 prosent av kommunemedlemmene i Akademikerne.

Les saken i Kommunal rapport her og Nationens omtale her.

Akademikernes medlemsundersøkelse viser også at:

  • 53 prosent av medlemmene i Akademikerne i kommunesektoren som har svart på undersøkelsen, sier at manglende interesse hos ansatte er en barriere mot å ta i bruk ny teknologi. Det samme gjelder 43 prosent av medlemmene i privat sektor og 45 i staten.

- For oss er det viktigst at kommunene har tilstrekkelig kompetanse til å forstå behovet for teknologi, og se at det finnes muligheter. Kunnskapen hos kommunene varierer, og ganske mange mangler en plan for IKT-utvikling. Kommunene trenger større fagmiljøer. Vi har ikke noen mening om kommunesammenslåinger, men vi er opptatt av at kommuner må ha handlingsrom slik at de kan løse oppgaver.

  • 14 prosent av kommuneansatte mener teknologi ikke bidrar til å gjøre dem mer effektive og produktive. Tilsvarende tall for privat sektor er 4 prosent.

Sollien mener kommuner og fylkeskommuner som er blitt hengende etter i teknologiutviklingen, bør skaffe seg kompetanse. 

- Vi har ikke klart å hente ut alle effektiviseringsgevinstene ved teknologisering ennå. Årsaken kan være at de som skal bruke teknologien ikke er involvert i tilstrekkelig grad. Det er viktig å satse på dem som faktisk skal jobbe ute i tjenestene for å få til gode, nye teknologiske løsninger.