Nyheter

Høyt utdannede rammes i økende grad av krisen

Omsorgspengeordningen må gjøres lenger og mer fleksibel, selvstendig næringsdrivende må ikke miste dagpenger selv om de har noe inntekt — og permitteringer må drøftes med tillitsvalgte, mener Akademikerne.

Høyt utdannede rammes i økende grad av krisen
Leder i Akademikerne Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
19. mars, 2020 – Oppdatert 26. mars, 2020

Partene i arbeidslivet møtte tidligere i dag i Arbeids- og pensjonspolitisk råd for å diskutere krisens innvirkning på arbeidslivet. Partene i arbeidslivet hadde tidligere i dag møte med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem fra Næringsdepartementet og landbruksminister Olaug Bollestad i Arbeids- og pensjonspolitisk råd for å diskutere krisens innvirkning på arbeidslivet.

- Jeg er veldig glad for at arbeidsministeren understreker at prioritet nummer en er å sikre inntekt til alle som blir rammet av krisen, både gjennom nye permitteringsregler og støtte til selvstendig næringsdrivende, sier Sollien.

De fleste av Akademikernes medlemsforeninger rapporterer nå om varsel om permitteringer i privat sektor. Tekna hadde for eksempel onsdag morgen registrert over 65 bedrifter som varslet om permitteringer, men her er det store mørketall. Medlemsforeningene melder også om permitteringer i konsulentbransjen, innenfor matproduksjon, på advokatkontorer og blant eiendomsmeglere.

- Foreløpig rammes høyt utdannede av permitteringer, men vi frykter at oppsigelser også kommer. En hovedbekymring for oss er at mange bedrifter permitterer med to dagers varsel, istedenfor 14 dager som er hovedregelen. Vi får nå tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at de møter et stort press fra arbeidsgivere. Permitteringer skjer noen steder uten at dette er drøftet med tillitsvalgte. Vi ser en enorm vilje i norsk arbeidsliv for å delta i dugnaden. Dette må ikke utnyttes. Involvering og medbestemmelse er viktigere enn noen gang, sier Sollien. 

Omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende

Mange foreldre er i ferd med å bruke opp omsorgsdagene sine hjemme med barn. Akademikerne krever flere omsorgsdager, og mulighet for overføring mellom foreldrene.

- Ordningen må også gjøres langt mer fleksibel. Vi mener at det må legges til rette for at omsorgsdager kan overføres mellom foreldrene, og at man kan ta ut omsorgspenger gradert, slik at perioden kan forlenges, foreslo Sollien i dagens møte.

Akademikerne er også bekymret for de mange selvstendig næringsdrivende som nå får en kombinasjon av yrkesforbud og et påbud om å opprettholde øyeblikkelig hjelp. Dette gjelder for eksempel tusenvis av tannleger. 

- Vi får mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer om dette. De står nå i en limbo, der inntektene går drastisk ned. Vi mener at de selvstendig næringsdrivende må motta dagpenger selv om de fortsatt har øyeblikkelig-hjelp-pasienter. Dette gir dem ikke en inntekt å leve av. 

Må sikre foreldrepenger

Det kommer i tiden fremover til å oppstå et enormt behov for å mobilisere arbeidskraft til samfunnskritiske områder.

- Helsevesenet har allerede satt i gang. Andre områder, innenfor for eksempel matproduksjon- og leveranser vil også komme. Vi må legge godt til rette for å koble permittert arbeidskraft til områder med behov. Her må vi passe på alle som bidrar blir ivaretatt på en god måte. Studenter, permitterte og pensjonister må for eksempel kunne få lønn uten å miste ytelsene de mottar. 

Hun er også bekymret for permitterte ansatte som venter barn litt frem i tid. 

- En del permitterte risikerer på sikt å få foreldrepengene sine helt eller delvis basert på dagpengesats. Det vil særlig ramme unge kvinner økonomisk hardt. Og de har ingen mulighet til å utsette fødselen, for å si det sånn. Vi håper at permisjonspengene NAV praktiserer reglene raust, sier Sollien.