Blogg

Julehilsen fra Kari Sollien

Jeg er veldig takknemlig for alt arbeidet som har blitt gjort i akademikerfellesskapet i 2020. Det er en glede og et privilegium å få jobbe for en organisasjon som er preget av samarbeid og profesjonalitet også i krisesituasjoner. Det gjør at jeg går med lyst sinn inn i 2021.

Julehilsen fra Kari Sollien
Leder i Akademikerne Kari Sollien takker for annerledesåret 2020 og ser optimistisk på 2021.
18. desember, 2020 – Oppdatert 17. desember, 2020

Hva skal vi si om 2020? Det ble et år utenom det vanlige. Ingen av oss ante hva som skulle komme da vi feiret inngangen til det nye året. Vi hadde enda ikke blitt instruert om sosial distanse, og startet året med ambisiøse planer som innebar mange menneskemøter. Jeg tok det som en selvfølge at 2020 kunne fylles med sosial nærhet både på jobb og privat. Isteden ble det bratt læringskurve på Teams, Zoom, Skype, Google Meet, Pexip, Facetime og sikkert enda flere plattformer jeg ikke husker i farten. 

Alt ble annerledes

Mange av oss ble sendt på hjemmekontor da pandemien brøt ut, mens andre har gjort en kjempeinnsats i ulike samfunnskritiske jobber på arbeidsplassene sine rundt om i landet. Og mange har blitt permittert eller mistet jobben. Stor usikkerhet har preget arbeidslivet, og vi har virkelig fått bruk for velferdsordninger og kollektivt samarbeid. Studentene har gjennomført undervisning og eksamen fra små hybler rundt om i landet. Noen av dem har nettopp etablert seg på nye steder langt fra venner og familie med små muligheter for å etablere nye sosiale nettverk. 

Det er ingen tvil om at denne situasjonen vil merkes på mange måter i lang tid fremover. Det er derfor enda viktigere enn ellers at vi i Norge klarer å holde oppe både kvalitet og kvantitet i utdanning, forskning og utvikling så vi står godt rustet når pandemien er over. Og at vi holder fast på et solidarisk velferdssystem som hjelper de som trenger det.

Jeg er veldig takknemlig for alt arbeidet som har blitt gjort! 

Alle har stått på

I alle medlemsforeningene i Akademikerne har det vært høy aktivitet. Mange medlemmer har hatt behov for støtte og rådgivning fra sin forening, og i tillegg har vi i Akademikerne hatt behov for tett samarbeid og innspill til vårt arbeid i trepartsdialogen. Jeg er veldig takknemlig for alt arbeidet som har blitt gjort! Det er en glede og et privilegium å få jobbe for en organisasjon som er preget av samarbeid og profesjonalitet også i krisesituasjoner. Det gjør at jeg går med lyst sinn inn i 2021. Tusen takk for innsatsen!

Vi tar med oss mye nyttig lærdom inn i 2021. Vi har klart å digitalisere mye, men jeg håper likevel at vi skal få et nytt år og der vi igjen kan møtes. Vi har høy tillit til myndighetene og hverandre i Norge. Skal vi bevare det trenger vi å møtes. Vi trenger samspillet i et sosialt fellesskap. Vi trenger å snakke sammen. 

Ta vare på hverandre

Denne jula skal vi imidlertid fortsatt holde fysisk avstand til hverandre. Flere enn vanlig skal kanskje feire julen alene. Da er det ekstra viktig å bruke en av de nye plattformene vi har lært oss, eller rett og slett ta en god gammeldags telefonsamtale for å holde motet oppe frem mot lysere tider.

Jeg ønsker alle en riktig god juletid!

Kari Sollien ønsker god jul