Meninger

Trekk pusten, Telenor – hjemmekontor er ikke ideelt for alle og enhver

Det er risikabelt å ta store grep midt i en unntakstilstand. For hvordan vil arbeidshverdagen oppleves på hjemmekontor post-korona? spør Kari Sollien i Dagens Næringsliv.

Trekk pusten, Telenor – hjemmekontor er ikke ideelt for alle og enhver
Vi står midt i en pandemi og det er tidlig å rive veggene på norske arbeidsplasser og sende de ansatte hjem til kjøkkenbordet og kjellerstuen, skriver Kari Sollien i Dagens Næringsliv. Foto: colour​box​.com
19. oktober, 2020 – Oppdatert 12. januar, 2021

Les innlegget på i Dagens Næringsliv. 

Telenor er blant selskapene som den siste tiden har plassert seg i den aller mest entusiastiske heiagjengen for hjemmekontor. Her skal de ansatte velge selv hvor de jobber, og på kontoret på Fornebu rives vegger ned for å få plass til sosiale møteplasser og idémyldring når man først er på jobb. Telenor har bestemt seg for forandring – uansett.

Det er ingen tvil om at det er hvordan og ikke hvor vi jobber som blir viktigst fremover. Hjemmekontor blir en del av den nye normalen. Likevel: Vi står midt i en pandemi og det er tidlig å rive veggene på norske arbeidsplasser og sende de ansatte hjem til kjøkkenbordet og kjellerstuen.

Jeg tenker at det er lurt å trekke pusten.

I et landskap som spenner mellom bakstreversk motstand og halleluja skal vi finne gode løsninger for ansatte og arbeidsplasser. Akademikerne og våre medlemmer ønsker fleksibilitet. Mer hjemmekontor gir mange etterlengtet konsentrasjon, småbarnsfamilier hjelp i tidsklemma, og en større frihet i hverdagen.

Telenors løsning er likevel ikke noe for alle bedrifter, og kanskje enda viktigere: Telenors løsning er ikke for alle ansatte. Folk er forskjellige.

Rundt 90 prosent av masterutdannede har sittet på hjemmekontor helt eller delvis under krisen, ifølge vår undersøkelse utført av Respons analyse. Det store bildet er at folk er fornøyd, og 60 prosent opplever at de jobber bedre eller like bra hjemmefra.

Det betyr samtidig at 40 prosent mener de jobber dårligere. Og hele 32 prosent har flere fysiske plager på hjemmekontor enn til vanlig.

I likhet med Telenor finner vi at de ansatte savner det sosiale og faglige fellesskapet.

De ulike arbeidsplassene må finne løsninger for å møte dette. Løsninger for dem som plages av støy, men som samtidig savner faglig sparring på hjemmekontor. For den som gjerne vil jobbe hjemme, men som trenger en sjef med tydelige forventninger og omsorg. Ikke alle ansatte vil jobbe godt i en spagat mellom hjemmekontor og en arbeidsplass som for enkelte vil oppleves som lekeland for voksne. Mange vil være på jobb for å både få med seg kaffepraten og kunne ha tid og rom til fordypning og konsentrert arbeid – på kontoret.

God ledelse blir helt avgjørende fremover. Mange ansatte kommer rett og slett til å trenge hjelp til å håndtere friheten de får. Tillit i en oppgavestyrt arbeidshverdag – men like viktig en leder som setter tydelige og trygge rammer.

Rundt 60 prosent blant høyt utdannede synes det er vanskelig å skille mellom jobb og fritid på hjemmekontor. Vi vet fra før korona at én tredjedel opplever mer stress av å være konstant tilgjengelig på mobil og epost. Dialogen mellom den ansatte og lederen – hvor de tillitsvalgte involveres – blir enda viktigere fremover.

Det er risikabelt å ta altfor store grep midt i en unntakstilstand. Akkurat nå er krise den nye normalen. I denne perioden strekker vi oss alle lenger enn normalt. Men hvordan vil arbeidshverdagen oppleves for de ansatte post korona?

Det vet vi ikke ennå.

For at vi ikke skal miste noe eller noen på veien, er det verdt å trekke pusten.