Nyheter

Høyt utdannede stemmer ikke som folk flest

Høyre er største partiet blant universitetsutdannede, mens Arbeiderpartiet taper terreng. Nær en av tre akademikervelgere ville stemt grønt, viser ny meningsmåling.

Høyt utdannede stemmer ikke som folk flest
Hvis det var stortingsvalg ville Høyre vært det største partiet blant høyt utdannede. Nær en av tre akademikervelgere ville stemt grønt, viser ny meningsmåling.
03. juli, 2020 – Oppdatert 06. juli, 2020

- Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet har tradisjonelt fått stor oppslutning blant akademikere. Nå ser vi at Arbeiderpartiet taper terreng. Høyt utdannede er opptatt av utdanning og skolepolitikk, klima, arbeidsplasser og verdiskaping, og det kan synes som at Arbeiderpartiet sliter med å markere seg på disse områdene på en måte som engasjerer denne gruppen, sier Sollien.

Les omtale av undersøkelsen Dagsavisen her.

Stadig flere i Norge har en høyskole eller universitetsutdanning. I 2013 hadde om lag 289 000 nordmenn lang utdanning, (hovedsakelig master og doktorgradsutdanning). I 2019 var tallet steget til 445 000, ifølge SSB. 

- Akademikere blir en stadig viktigere velgergruppe, og flere og flere unge velger å ta utdanning. Det er bra. Norge skal gjennom en omstilling mot lavutslippssamfunnet og må skape nye eksportnæringer og arbeidsplasser på veien. Høy utdanning gir arbeidslivet viktig spisskompetanse, produktivitet og omstillingsevne, sier Sollien. 

Miljøpartiene SV, Venstre og MDG får samlet en oppslutning på 32 prosent i målingen. 

- Klima og miljø er den saken som opptar flest akademikervelgere. At SV, V og MDG som har en sterk miljøprofil, gjør det bra blant akademikervelgere er derfor ikke så overraskende, sier Sollien. 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons på oppdrag av Akademikerne i perioden 4. – 17. juni. Respondenter er universitetsutdannede både med og uten medlemskap i Akademikernes medlemsforeninger.

Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Medlems- undersøkelsen

2015

Medlems- undersøkelsen

2017

Medlems- undersøkelsen[i]

2019

Gjennomsnitt av målinger[ii] i juni

Akademiker-panelet [iii]

Rødt

0 %

3 %

5 %

4,9%

9%

Sosialistisk Venstreparti

6 %

6 %

8 %

6,8%

12%

Arbeiderpartiet

35 %

31 %

29 %

24,2 %

20%

Senterpartiet

3 %

6 %

6 %

13,9%

5%

Venstre

13 %

10 %

6 %

3,4%

7%

Kristelig Folkeparti

3 %

4 %

3 %

3,5%

2%

Høyre

29 %

33 %

31 %

24,4%

27%

Fremskrittspartiet

2 %

2 %

2 %

11,7%

4%

Miljøpartiet De Grønne

7 %

5 %

9 %

5,2%

13%

Andre

1%

1 %

1 %

2,1%

0%

Sum

100%

Antall spurte

899

[i] Respondenter i Akademikernes medlemsundersøkelser er medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger. Undersøkelsen gjennomføre hver andre år. 

[ii] Gjennomsnitt av målingene Sentio har gjennomført for Nettavisen, Respons for VG og Poll of polls for Vårt land i juni. 

[iii] Undersøkelsen er gjennomført av Respons på oppdrag av Akademikerne i perioden 4. – 17. Juni. Respondenter er universitetsutdannede uavhengig av medlemskap i Akademikernes medlemsforeninger.