Nyheter

Hans Petter Graver mottok Akademikerprisen 2020

- Gjennom sitt arbeid som forsker, og som formidler, er årets prisvinner en rollemodell for andre akademikere, og en verdig vinner av Akademikerprisen 2020, sier juryleder Merete Nilsson.

Hans Petter Graver mottok Akademikerprisen 2020
- Det er utrolig inspirerende å få en slik pris. Jeg ser prisen ikke bare som en hyggelig hyllest av meg, men og som en anerkjennelse av hvor viktig det er at vi har en kritisk og uavhengig rettsvitenskap, sa Hans Petter Graver da han mottok Akademikerprisen 2020.
20. oktober, 2020 – Oppdatert 27. oktober, 2020

Prisen ble delt ut onsdag formiddag under Akademikernes høstseminar Akademisk frihet under press.

- Det er utrolig inspirerende å få en slik pris. Jeg ser prisen ikke bare som en hyggelig hyllest av meg, men og som en anerkjennelse av hvor viktig det er at vi har en kritisk og uavhengig rettsvitenskap, som et grunnlag for, og som et korrektiv til statens myndigheter, sier prisvinner Hans Petter Graver.

Les hele Gravers tale gjengitt i Morgenbladet. 

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning, bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling. 

- Graver mottar prisen for sin omfattende, solide og tverrfaglige forskning. Han bringer frem ny kunnskap på det juridiske feltet, utfordrer etablerte sannheter – og bidrar til en opplyst debatt der hensynet til rettsikkerheten er i høysetet. Dette er viktig i en tid der den kunnskapsbaserte dialogen og diskusjonen utfordres, sier Nilsson.

Juryen trekker frem at Graver deltar aktivt i samfunnsdebatten. Han har vært en tydelig kritiker av saksbehandlingen og innholdet i regjeringens forslag til fullmaktslov som ble utarbeidet da pandemien traff Norge i mars. Han har også hatt en sentral stemme i debatten om EØS-saken i NAV. 

- Prisvinneren fremstår med sterk integritet, og bruker sin fagekspertise på en uredd og forståelig måte i offentligheten, sier Nilsson.

Gravers forskning spenner fra rene juridiske emner som forvaltningsrett og europarett, til retorikk, rettshistorie, profesjonsetikk og rettssosiologi. Juryen trekker særlig frem vinnerens forskning på dommeres uavhengighet og rettssikkerhetens vilkår. 

Hans Petter Graver er professor ved Det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der han i perioden 2008 – 2015 var dekan. Han mottok i 1986 H.M. Kongens Gullmedalje for sin doktoravhandling Den juristskapte virkelighet. Graver er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og er preses i perioden 2019 – 2021. Han er æresdoktor ved Universitetet i Uppsala i 2020, Universitetet i Heidelberg (2017) og Universitetet i Helsingfors (2010). I 2019 ble han valgt som æresmedlem av Juridiska föreningen i Finland.