Nyheter

Hans Petter Graver er årets vinner av Akademikerprisen

- Graver er en rollemodell for andre akademikere. Som forsker og formidler bringer han frem ny kunnskap, utfordrer etablerte sannheter og viser betydningen av akademikere for politikk og samfunn, sier juryleder Merete Nilsson.

Hans Petter Graver er årets vinner av Akademikerprisen
Professor Hans Petter Graver tildeles Akademikerprisen 2020.
24. august, 2020 – Oppdatert 25. august, 2020

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning, bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.

Professor dr. juris Graver mottar prisen for sin forskning, som er både omfattende og tverrfaglig, og sin forsknings- og kunnskapsformidling. Etikk og rettssikkerhet er fremtredende temaer i Gravers forskning, forfatterskap og formidling. Et eksempel på dette er prisvinnerens siste bok, «Jussens helter», som ble utgitt i vår. Dette er historien om tolv jurister som har valgt å følge sin egen samvittighet, fremfor å leve opp til systemets krav. 

- Graver har sterk integritet og er ikke redd for å bruke sin tunge fagekspertise på en tydelig og lett forståelig måte i den offentlige samfunnsdebatten. I flere saker har han vært et viktig og uavhengig korrektiv og fremmet kunnskap om god forvaltnings- og myndighetsutøvelse. Graver er gjennom sitt virke med på å sikre en opplyst debatt, hvor hensynet til rettsikkerheten står i høysetet, sier Nilsson. 

Juryen trekker også frem at Graver har markerte seg som en kritiker av saksbehandlingen og innholdet i regjeringens forslag til fullmaktslov som ble utarbeidet da koronapandemien kom til Norge i mars 2020. Han har også deltatt i den offentlige debatten om EØS-skandalen og ansettelsen av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management.

I sin forskning har Graver hatt en utpreget tverrfaglig profil, og foruten i rene juridiske emner som forvaltningsrett og europarett omfatter hans publikasjoner også temaer som retorikk og juss, rettshistorie, profesjonsetikk og rettssosiologi. 

Hans Petter Graver er professor ved Det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der han i perioden 2008 – 2015 var dekan. Han mottok i 1986 H.M. Kongens Gullmedalje for sin doktoravhandling Den juristskapte virkelighet. Graver er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og er preses i perioden 2019 – 2021. Han er æresdoktor ved Universitetet i Uppsala i 2020, Universitetet i Heidelberg (2017) og Universitetet i Helsingfors (2010). I 2019 ble han valgt som æresmedlem av Juridiska föreningen i Finland.

Prisutdelingen finner sted 21. oktober kl. 10 under Akademikernes arrangement Akademisk frihet under press.