Nyheter

- Godt og nødvendig incentiv for å få ned permitteringstallet

- Kunnskapsbedriftene vil fortsatt sitte igjen høye lønnskostnader. Det er avgjørende fremover at tiltakene treffer bedriftene vi skal leve av etter oljen, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

- Godt og nødvendig incentiv for å få ned permitteringstallet
Tilskuddsordningen vil gjelde for juli og august, for bedrifter som tar tilbake permitterte ansatte. Foto: colour​box​.com
29. mai, 2020 – Oppdatert 29. mai, 2020

Torsdag kveld ble det klart at regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb.

- Dette har vi etterlyst siden begynnelsen av april, så vi er veldig fornøyd med at regjeringen endelig går inn for dette. Dette er et godt og nødvendig incentiv for bedriftene til å hente folk tilbake til arbeidsplassen igjen. Vi vet at mange unge er spesielt hardt rammet av krisen, og nå vil mange av disse kunne komme tilbake til jobbene sine, og bidra til å få samfunnshjulene i gang igjen, sier Sollien.

Ordningen vil gjelde for juli og august, for bedrifter som tar tilbake permitterte ansatte. 

- Akademikerne har tatt til orde for at en lønnstilskuddsordning burde kommet raskere, og vært på plass allerede i fase to. Ordningen som nå kommer premierer bedriftene som allerede har permittert, mens de som ikke har gjort det – selv om det har vært tøft – får ingen støtte, sier Sollien. 

Kunnskapsbedrifter treffes dårligere 

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. 

- Regjeringen setter et tak på 15 000 per person, og det betyr at ordninger treffer kunnskapsbedriftene dårligere. Vi må i tiden fremover sørge for at vi tar vare på teknologibedriftene og andre kunnskapsintensive bedrifter. Mange av disse har ventet i det lengste med å permittere, men venter en tøff høst. 

Dette er bedriftene med ansatte med noe høyere lønninger, og som fortsatt vil sitte igjen med en større andel av lønnskostnadene selv etter støtten. 

- Det er dermed ikke gitt at dette er nok for å ta de ansatte tilbake. Det avgjørende fremover er at regjeringen sørger for en helhetlig vurdering av hvordan tiltakene treffer bedriftene vi skal leve av etter oljen. Dette er en avgjørende investering for samfunnet som vil bidra til verdiskapning på litt lengre sikt, sier Sollien. 

Eksempel på dekningsgrad ved ulike lønninger ved minst 30 prosent omsetningsfall: 

Lønn 300 000 pr år = 60 pst støtte 

Lønn 500 000 pr år = 36 pst støtte 

Lønn 800 000 pr år = 22,5 pst støtte 

Lønn 1 000 000 pr år = 18 pst støtte 

Bedriftene må opptre ryddig

Regjeringen stiller krav om at bedriftene ikke kan permittere i perioden de mottar støtte. Sollien er også opptatt av at ordningen krever ryddighet fra virksomhetene i utvelgelsen av ansatte:

- Bedriftene som mottar støtte har et stort ansvar i å forholde seg ryddig til hvilken rekkefølge de tar folk tilbake. Når grunnlaget for permitteringen ikke lengre er til stede, skal de ansatte tas tilbake i jobb. Da kan man ikke bare ta tilbake de som tjener minst først, sier Sollien.