Nyheter

Glad permitterte som mottar dagpenger, nå får studere

– Det beste man kan gjøre mens man er permittert eller arbeidsledig er å bygge kompetanse. Derfor er det gode nyheter at regjeringen nå utvider muligheten til å studere samtidig som man mottar dagpenger, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Glad permitterte som mottar dagpenger, nå får studere
– Det beste man kan gjøre mens man er permittert eller arbeidsledig er å bygge kompetanse, sier Kari Sollien.
29. mai, 2020 – Oppdatert 29. mai, 2020

Stortinget ba 31. mars regjeringen vurdere en midlertidig endring av dagpengeregelverket, i samarbeid med partene i arbeidslivet. 22. april besluttet regjeringen at permitterte og oppsagte kan studere og samtidig motta dagpenger, men kun frem til 1. september.

Akademikerne har jobbet for å utvide denne ordningen slik at universiteter og høyskoler får tid til å utvikle gode kurs og flere får anledning til å studere. I dag ble ordningen utvidet til 31. desember. 

- Det jeg frykter mest med denne krisen er økt utenforskap. Fremdeles er flere hundre tusen arbeidstakere permitterte, og mange risikerer å bli gående hjemme i lang tid. Muligheten til å studere betyr at flere kan bruke tiden meningsfullt og lettere komme inn i arbeidslivet igjen, sier Sollien. 

Akademikerne har lenge jobbet for at for at permitterte kan ta noe opplæring med studiepoeng uten å miste dagpengene. Sollien er glad regjeringen nå bruker koronakrisen til å prøve ut en slik ordning. 

- Jeg håper denne midlertidige ordningen gir erfaringer vi kan bygge videre på. Hvis flere bruker permittering eller arbeidsledighet til å tilegne seg ny kunnskap som arbeidslivet trenger, er det smart ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet, sier Sollien.