Nyheter

Glad for at studentene har blitt hørt

- Regjeringen jobber med en løsning for studentene som blir permittert. Akademikerne vil bidra til at studentene får økonomisk støtte i en vanskelig tid, sier Kari Sollien.

Glad for at studentene har blitt hørt
Foto: Thomas Eckhoff
19. mars, 2020 – Oppdatert 23. mars, 2020

Finanskomiteen på Stortinget har blitt enige om nye økonomiske krisetiltak. Torsdag klokken ti holdt de pressekonferanse om del to av den økonomiske koronatiltakspakken.

- Her er det flere tiltak Akademikerne har jobbet for og som vi er glad for at kommer på plass, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Hun er spesielt glad for at det ser ut bli en løsning for studenter som blir permittert fra sine deltidsjobber og som ikke har rett på dagpenger. Hva konkret som kommer i denne midlertidige ordningen, er så langt ikke avklart. 

- Vi vil bidra med våre innspill for å sikre at studentene klarer seg gjennom denne perioden. Vi kan ikke ende i en situasjon hvor studenter må reise hjem fra lærestedet for å leve på mor og far til dette er over. Det er usosialt, kan bidra til unødig smitte i små lokalsamfunn og vil fort gå på bekostning av studiene. Derfor er dette noe som rett og slett bare må på plass, avslutter hun.

Hun trekker også frem reduksjon i arbeidsgiveravgiften. 

– Det er viktig at vi gjør alt vi kan for å holde hjulene i gang. Redusert arbeidsgiveravgift vil bidra til å senke kostnadene ved å ha arbeidstakere i drift, og vi mener det er et godt grep i denne tøffe situasjonen. Hvorvidt fire prosentpoeng reduksjon er tilstrekkelig for mange med den høye satsen på 14,1 prosent er imidlertid usikkert. De må fortsatt betale over 10 prosent arbeidsgiveravgift, sier Sollien.

Dette har stortinget blitt enige om:

• Arbeidsgiveravgifter blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder

• Nav, kommuner og helsevesenet skal bli økonomisk kompensert for ekstrakostnader som følge av pandemien

• Regjeringen kommer tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever å miste inntekter som følge av korona-pandemien så raskt som mulig

• Nettundervisning fra voksenopplæring, universitet, høyskoler og fagskoler skal bli gjort tilgjengelig

• Regjeringen ble bedt om å sikre at forskyving av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og å umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre det. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må og bli begrenset mot senere utbetalinger

• Stortinget er villig til å bruke 40 millioner kroner i måneden for å sikre de såkalte FOT-rutene, som hovedsakelig består av Widerøe sine flygninger