Nyheter

Fra 4. mai kan selvstendig næringsdrivende søke inntektsstøtte

Selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet kan etter helgen søke om kompensasjon fra NAV.

Fra 4. mai kan selvstendig næringsdrivende søke inntektsstøtte
Selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet kan etter helgen søke om kompensasjon fra NAV.
30. april, 2020 – Oppdatert 04. mai, 2020

8. april besluttet regjeringen en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekten som følge av koronautbruddet. For Akademikerne har det vært høyt priroitert å få på plass denne ordningen. Inntil 80 prosent av inntekten opp til 6G (om lag 600 000 kroner) vil bli kompensert.

Mandag er søknadsløsningen på plass på NAVs nettsider for selvstendig næringsdrivende nav​.no

- Dette er en gruppe som nå rammes hardt. Ordningen gir mange mennesker som opplever å ha mistet oppdrag og livsgrunnlag over natten, viktig trygghet og forutsigbarhet, sier Sollien.

Grunnlaget for ytelsen er basert på personinntekt for næring i 2019. For nyetablerte selskaper kan vi bruke inntekter frem til 1. mars 2020. For frilansere beregnes kompensasjonen ut fra inntekten de siste 12 månedene. Ytelsen gjelder fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet er oppstått, og utbetales med virkning fra 30. mars.