Forventet prisvekst på 1,2 prosent

Teknisk beregningsutvalg offentliggjør i dag sin endelige rapport foran årets oppgjør, som på grunn av korona-krisen er utsatt til høsten.

Forventet prisvekst på 1,2 prosent
19. juni, 2020 – Oppdatert 19. juni, 2020

Utvalget anslår en konsumprisvekst (KPI) på 1,2 prosent fra 2019 til 2020. Det er en nedgang i forhold til den foreløpige rapporten fra februar som anslo 1,5 prosent.

Det er i år spesielt stor usikkerhet i prisvekstanslaget. Usikkerheten er blant annet knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, samt de videre konsekvensene av koronakrisen. Koronakrisen kan føre tilmedføre økte priser som følge av via lavere tilbud av mange produkter og tjenester, men det kan også gi medføre lavere priser på grunn av lavere samlet etterspørsel. I tillegg har forbruket av flere tjenester falt bort helt eller delvis i en periode, som også gir usikre anslag. 

Norges Bank har til sammenligning estimert KPI til 1,6 prosent i sine seneste anslag. Utvalget vil vurdere om det er behov for å oppdatere anslaget på KPI i august.

Årslønnsvekst i 2018 og 2019 og lønnsoverheng til 2020 i noen forhandlingsområder:

2018 — Lønnsvekst i prosent
fra året før
2019 — Lønnsvekst i prosent
fra året før
Lønnsoverheng til 2020, prosent
NHO-bedrifter i industrien i alt2,63,11,2
Industriarbeidere2,83,11,2
Industrifunksjonærer2,83,01,3
Virke-bedrifter i varehandel2,73,01,0
Finanstjenester3,23,411,31
Statsansatte2,73,821,2
Kommuneansatte2,93,51,2
Spekter-bedrifter utenom helseforetakene2,93,30,9
Helseforetakene3,43,41,0
Forhandlingsområdene samlet2,833,531,2

1 Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.
2 Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng.
3 Inkluderer også NHO-bedrifter utenfor industrien, jf. vedleggstabell 4.10 i rapporten.

(Kilde: TBU 2020)