Forlenger korona-avtalen om arbeidstid i staten

Avtalen mellom Akademikerne og staten om hviletid, kjernetid og overtid er forlenget. Nytt i avtalen er at de sentrale partene skal informeres om lokale avtaler.

Forlenger korona-avtalen om arbeidstid i staten
Anders Kvam, leder for Akademikerne stat, underskrev denne uken en forlengelse av arbeidstidsavtalen i staten i forbindelse med koronakrisen. Foto: Thomas Eckhoff.
29. april, 2020 – Oppdatert 29. april, 2020

Avtalen ble inngått mellom Akademikerne, LO, YS og Unio 16. mars. Denne uken ble avtalen forlenget til 31. mai. 

Flere ansatte i staten ivaretar samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon er ikke alt regelverk tilpasset dette. Avtalen skal legge til rette for at lokale virksomheter får fleksibilitet til å organisere arbeidshverdagen og arbeidstiden. 

Avtalen handler om utvidede grenser for arbeidstid og overtid for virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner. Reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen gjelder alle virksomheter.

Nytt i den forlengede avtalen er presisering av at partsforholdet respekteres og referat fra drøftingsmøtene skal sendes inn til de sentrale partene når lovens grenser blir overskredet. Dette er viktig for at arbeidstakernes behov for forutsigbarhet og vern ivaretas.

Avtalen gjelder frem til og med 31. mai 2020 med unntak av punktet om opphevelse av kjernetid, som gjelder til og med 15. september 2020.