Nyheter

Flere studieplasser er rett medisin

- Når arbeidsmarkedet er tøft er det bra flere gis mulighet til å studere. Samtidig er det viktig å sikre at kvaliteten i studiene ikke svekkes, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Flere studieplasser er rett medisin
- Vi trenger flere med kompetanse innen blant annet grønn omstilling, IKT og medisin. Derfor er det gledelig at regjeringen har lagt opp til flere studieplasser innen disse fagene, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.
07. mai, 2020 – Oppdatert 07. mai, 2020

Akademikerne har tidligere i vår oppfordret regjeringen til å opprette flere studieplasser. Nå åpner regjeringen for 4000 ekstra studieplasser fra høsten.

- Flere enn normalt er nå permitterte eller arbeidsledige, og arbeidsmarkedet er tøffere. Da er det viktig at flere får bruke muligheten til å studere. I tillegg er det slik at vi trenger flere med kompetanse innen blant annet grønn omstilling, IKT og medisin. Derfor er det gledelig at regjeringen har lagt opp til flere studieplasser innen disse fagene, sier Sollien.

Vårens tall fra Samordna opptak viser at 150 000 personer søkte studieplass fra høsten ‑12 000 flere enn i fjor.

Kvaliteten må ikke gå ned

Når regjeringen nå legger opp til en betydelig økning i studieplasser, er Akademikerne opptatt av at god studiekvalitet må følge med.

- Vår klare beskjed til regjeringen er at de må sikre at økningen i antall studieplasser ikke går utover kvaliteten på studiene, sier Sollien.

Sollien er derfor tilfreds med at regjeringen sier de vil sette av 55 millioner kroner til å bedre studiekvaliteten og gjøre studiene mer arbeidslivsrelevante.

Vil ha flere medisinstudieplasser i Norge

- Når det gjelder medisin utdanner vi bare rundt halvparten av legene våre her i Norge, og vi er dermed avhengige av å rekruttere kompetanse fra utlandet. Det gjør oss sårbare, sier Sollien.

Nå tilbyr de medisinske fakultetene i Norge seg å opprette 145 nye studieplasser i årets opptak. Legeforeningen regner med et årlig behov for fastleger og sykehusspesialister på rundt 1500 de nærmeste årene.

Til sammenligning utdannes ca. 1150 nordmenn til leger årlig, mens det kun er 950 LIS1-stillinger. Akademikerne er glade for flere medisinstudieplasser, men er som Legeforeningen opptatt av at dersom flere studieplasser i medisin skal komme til nytte i pasientbehandlingen, må det også opprettes flere LIS1-stillinger.

Stort behov for kompetanse innen IKT

Regjeringen legger opp til 70 ekstra studieplasser til teknologi og fag rettet mot grønt skifte. Tallene viser at det i år var det 7126 søkere til IKT-fagene, mot 6266 i fjor. 

Vi trenger flere med IKT-utdanning. Den pågående digitaliseringen krever økt kompetanse. Vi trenger også flere med kompetanse på IKT-sikkerhet, for vi er avhengig av at folk har tillit til de digitale tjenestene, sier president i Tekna og nestleder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg på Teknas nettsider.

Også på veterinærstudiet er det behov for å øke antallet studieplasser. Veterinærforeningen ber regjeringen gjøre plass til 20 ekstra studenter.