Nyheter

Flere gjennomfører høyere utdanning

67 prosent av alle som påbegynte en bachelorgrad i 2011 hadde fullført åtte år senere. — Vi har fortsatt en vei å gå for å øke gjennomføringsgraden, sier leder Kari Sollien.

Flere gjennomfører høyere utdanning
- Det er fortsatt for mange studenter som må bruke tid og energi på andre ting enn studiet, og som derfor blir forsinket eller faller av underveis, sier Kari Sollien.
20. august, 2020 – Oppdatert 20. august, 2020

Blant de som startet i 2001 var gjennomføringsgraden på 54 prosent. Det betyr en vekst i gjennomføring på 13 prosentpoeng.

- Det er gledelig å se at stadig flere av de som begynner å studere, fullfører graden sin. Jeg er spesielt glad for å se at gjennomføringsgraden er størst blant de unge, at de som starter på høyere utdanning tidlig etter videregående i stor grad gjennomfører, sier Akademikernes leder Kari Sollien. 

Tallene fra SSB viser samtidig at så mange som én av tre ikke har fullført graden i løpet av åtte år. 

- Det er fortsatt for mange studenter som må bruke tid og energi på andre ting enn studiet, og som derfor blir forsinket eller faller av underveis. Vi må derfor fortsette opptrappingen av studiestøtten slik at den går an å leve av, også i de store byene.
Akademikerne stiller seg derfor bak studentenes krav om at støtten må økes til 1,5 G, sier Sollien. 

Hun peker på at det også er viktig å sikre høy kvalitet på undervisningen og gode, stabile rammebetingelser for sektoren. 

- Dette er nødvendig for at institusjonene selv kan styrke arbeidet rundt studentene og hindre frafall. Det er også nødvendig med god kontakt mellom utdanningene utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, og mellom studentene og arbeidslivet. Slik opplever studentene ser at studiene er relevante for arbeidslivet, og de får prøvd seg ute i praksis. Det vil også bidra til for å sikre både tilstrekkelig arbeidslivsrelevans i studiene og forståelse i arbeidslivet for den kompetansen studentene besitter, sier Sollien.

SSB skriver at «blant studentene som var 20 år eller yngre i 2011, og som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning, fullførte rundt 80 prosent en utdanning i løpet av åtte år. For aldersgruppen 21 – 24 år hadde om lag 70 prosent fullført en utdanning åtte år etter oppstart, mens i overkant av 60 prosent av studentene i aldersgruppen 25 – 29 år hadde fullført. For studentene i aldersgruppen 30 – 39 år ved oppstart i 2011 hadde 50 prosent fullført en utdanning på universitets- og høgskolenivå etter åtte år, og 25 prosent av studentene i aldersgruppen 40 år og eldre.»