Nyheter

Flere akademikere velger å jobbe selvstendig

Høyt utdannede forlater trygge jobber og finner i stadig større grad veien til gründerskap gjennom nye digitale plattformer, viser ny rapport. — Selvstendige næringsdrivende skaper viktige verdier for samfunnet. Vi må skape et trygt arbeidsliv for alle, også de som driver egen virksomhet, sier Ida Haavardsholm, leder i Akademikerne Næringsdrivende.

Flere akademikere velger å jobbe selvstendig
Leder i Akademikerne Næringsdrivende, Ida Haavardsholm
08. januar, 2020 – Oppdatert 08. januar, 2020

Les saken i Finansavisen her

Sissel Eng
Sissel Eng

Econa-medlem Sissel Eng tok skrittet. Etter 1 12 år i konsulentbransjen sa hun opp den faste jobben sin og startet for seg selv. Som prosjektleder formidler økonomen tjenestene sine gjennom blant annet Brainbase, en digital plattform og et faglig nettverk av 280 selvstendige konsulenter. 

- Jeg ville ha frihet. Jeg ville bestemme selv over egen arbeidstid og fritid og hvilke prosjekter jeg ønsker å jobbe i, sier Eng. 

Eng er ikke alene. Kunnskapsarbeidere trekkes i stadig større grad til digitale plattformer for å jobbe selvstendig. 

Digitale plattformer vokser

I Norden har om lag 30 plattformer for kunnskapsintensive tjenester etablert seg de siste 10 årene. Disse favner bredt, blant annet lege- og psykologtjenester, IKT-tjenester, økonomi, finans, jus og ingeniørvirksomhet. 

Omsetning i plattformøkonomien
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse

For litt over ti år siden var denne økonomien ikke-eksisterende. I 2017 omsatte selskapene i Norge for totalt for om lag 750 millioner kroner, ifølge en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

Ifølge rapporten kan andelen norske selvstendige vokse fra fem til ti prosent i årene som kommer. Medlemsundersøkelsen til Akademikerne viser at fire av ti Akademikerne-medlemmer kunne tenke seg å tilby tjenester som selvstendig næringsdrivende dersom det fantes en god plattform for å nå ut til potensielle kunder.

Mangler pensjonsrettigheter

Sissel er fornøyd med skrittet hun har tatt. Hun leverer prosjektledelse, mye IT-prosjekter, og kan samarbeide med andre selvstendige om større oppdrag som krever faglig bredde. Hun tjener bedre fordi forretningsmodellen kutter fordyrende mellomledd. Mesteparten av verdien av oppdraget går fra kunde til den som faktisk utfører jobben.

Noen nedsider er det, blant annet svakere pensjonsrettigheter. Selvstendig næringsdrivende som har lønn over 7,1 G har langt lavere innskuddssats enn ansatte. De har heller ikke anledning til å benytte minstefradrag når de leverer skattemelding. Dette gjør det mindre attraktivt å være selvstendig. 

- Selvstendige bidrar med mye samfunnsverdi både som person og som foretak. Det er ikke noen gode grunner for at vilkårene våre skal være dårligere når vi også arbeider med høyere risiko, sier Sissel Eng.

Akademikerne har over lang tid jobbet for å forbedre mulighetene for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende og skape gode arbeidsforhold for enkeltmannsforetak. 

Akademikerne vil:

  • Likestille pensjonsrettigheter for selvstendig næringsdrivende og ansatte.
  • Innføre minstefradrag for enkeltpersonforetak for å redusere de administrative kostnadene for enkeltpersonforetak

Fakta

  • 30 plattformer som formidler kunnskapsintensive tjenester er etablert i de nordiske landene. I 2017 omsatte selskapene i Norge for totalt om lag 750 millioner kroner.
  • Andelen norske selvstendige kan vokse fra fem til ti prosent i årene som kommer
  • Fleksibilitet, autonomi, og interessante oppgaver er de viktigste grunnene til å velge å jobbe på digitale plattformer. Dette er basert på intervjuer og tidligere studier.
  • Barrierene er usikker inntekt, manglende inntektssikring og sosialt nettverk på arbeidsplassen.
  • Rapporten viser at plattformøkonomien stimulerer økonomisk vekst og innovasjon fordi transaksjonskostnadene synker og jobbtilfredsheten øker.
  • Akademikere er positive til å jobbe på digitale plattformer: 41 prosent kunne tenke seg å tilby tjenester som selvstendig dersom det fantes en god plattform for å nå ut til potensielle kunder.
  • Interessen er stor i alle aldersgruppene: Blant de under 35 år svarer 44 prosent at det er interessant. I gruppen 35 – 44 år er tallet 41 prosent, 45 – 54 år: 43 prosent, 55 og oppover: 29 prosent.
  • 62 prosent kan se for seg å selge tjenester digitalt ved siden av fast arbeid, mot 28 prosent på heltid.31 prosent av medlemmene kunne tenke seg å starte egen virksomhet, fulltid eller ved siden av jobben

Kilder: Akademikernes medlemsundersøkelse 2019 og The knowledge-intensive platform economy in the nordic countries. Rapporten er utført av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av de nordiske akademikerorganisasjonene og Nordic Innovation.