Nyheter

Få hjulene i gang gjennom satsing på bygg, anlegg og infrastruktur

Som et viktig motkonjunkturtiltak til koronakrisen ber Akademikerne nå regjeringen satse på oppgradering av slitne universitets- og høyskolebygg.

Få hjulene i gang gjennom satsing på bygg, anlegg og infrastruktur
- Vi slår to fluer i ett smekk ved å sette i gang en storstilt ansiktsløftning av disse byggene nå, sier leder Kari Sollien.
12. mai, 2020 – Oppdatert 12. mai, 2020

Samtidig som mange UH-bygg skriker etter oppgradering, er det nå svært viktig å holde hjulene i gang i bygg- og anleggssektoren. Bygg og anlegg er fastlands-Norges største næring, og fall i byggeaktiviteten gir store negative ringvirkninger i hele den norske økonomien. 

- Vi slår to fluer i ett smekk ved å sette i gang en storstilt ansiktsløftning av disse byggene nå. Da sikrer vi både oppgaver som holder bygg- og anleggsbransjen i sving, og vi får endelig gjort noe med den forfalne bygningsmassen til mange utdanningsinstitusjoner, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Akademikerne tar dette tiltaket opp i sitt innspill til Revidert nasjonalbudsjett.

- Det er en rekke prosjekter innenfor UH-sektoren som er i planleggingsfasen. Vi mener regjeringen i samarbeid med sektoren må se på hvilke prosjekter som kan framskyndes både i plan- og prosjekteringsfasen, men også se på mulighetene for å igangsette bygging så raskt som mulig, sier Sollien.

Flere bygg som er under prosjektering bør vurderes framskyndet, som blant annet ny campus til NTNU i Trondheim; nytt bygg for Odontologisk fakultet ved UiO; Tromsø museum ved UiT; og Ocean Space Laboratories, SINTEF/​NTNU, samt Arkeologisk museum i Stavanger (UiS).

Ved NMBU er ferdigstilling av veterinærbygget som følge av koronasituasjonen utsatt. Det medfører behov for full kompensasjon av merutgifter knyttet til utsatt flytting fra Adamstuen til Ås.

- Forsinkelser er dyrt. Tiden er inne for å sette fart på viktige byggeprosjekter, så langt smitteverntiltakene tillater det. Timingen er også god fordi byggene i dag står tomme, og ansatte og studenter er operative hjemmefra. Oppføring av studentboliger vil også bidra til økt aktivitet og bør prioriteres nå, mener Sollien. 

Til revidert nasjonalbudsjett foreslår Akademikerne: 

  • Det bevilges midler til byggeprosjekter hvor det er mulig å framskynde prosjekteringsfasen og/​eller byggestart.
  • Tilskuddet til oppgradering av universitets- og høyskolebygg økes for å få plass flere prosjekter i 2020.
  • Det bevilges midler til flere studentboliger, utover de 2200 som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2020.