Nyheter

- Essensielt for å omstille Norge og for at arbeidsledige skal komme raskt tilbake til arbeidslivet

Regjeringen annonserte i dag at de vil gjøre ordningen med å kunne studere mens man mottar dagpenger permanent. Et stort skritt i riktig retning, mener Akademikerne.

- Essensielt for å omstille Norge og for at arbeidsledige skal komme raskt tilbake til arbeidslivet
Akademikernes leder Kari Sollien er fornøyd med at regjeringen vil gjøre det mulig å ta studiepoeng mens man er arbeidsledig også etter koronakrisen..
16. desember, 2020 – Oppdatert 06. januar, 2021

- Dette er en veldig god nyhet, og noe Akademikerne har jobbet lenge for. Det er et godt grep for at vi skal komme styrket ut av krisen og for å sørge for at den enkelte kan bruke tiden sin på å fylle på sin kompetanse. Etter- og videreutdanning er essensielt for å omstille Norge og for at arbeidsledige skal komme raskt tilbake til arbeidslivet, sier leder i Akademikerne Kari Sollien. 

I dag eksisterer ordningen som et midlertidig koronatiltak. Det var et tiltak Akademikerne jobbet for og som regjeringen innførte 20.april. Den midlertidige ordningen gjelder ut juli neste år. 

Forslaget, som regjeringen sender ut på høring i dag, innebærer noen begrensninger. For høyere utdanning foreslår regjeringen en nedre aldersgrense på 30 år. For grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning foreslås det at ordningen skal gjelde for personer som er 25 år eller eldre. 

Regjeringen foreslår også å begrense ordningen til å bare gjelde de som er helt arbeidsledige eller permitterte. 

Med en permanent ordning vil mange som blir arbeidsledige i fremtiden kunne bruke tiden de er arbeidsledige til kompetansepåfyll og har dermed større mulighet til å komme raskere tilbake i arbeidslivet. 

LES OGSÅ: