Nyheter

Endringer i fleksitidsreglene i Oslo

Som følge av koronaviruset er partene i arbeidslivet enige om en midlertidig endring av bestemmelsene for fleksitid for ansatte i Oslo. – Vi ønsker å redusere tettheten av folk på arbeidsplassene, og samtidig gi mer fleksibilitet for alle de som sjonglerer barnepass og hjemmekontor i en annerledes hverdag, sier Erik Graff, Akademikernes forhandlingsleder i Oslo.

Endringer i fleksitidsreglene i Oslo
Erik Graff er forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo. Han mener det er riktig å endre fleksitidsbestemmelsene.
17. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Arbeidstakere i Oslo kommune som har fleksitid har vanligvis en kjernetid der de skal være på jobb fra 9.00 – 14.30. I den midlertidige avtalen er kjernetiden fjernet. Tidsrommet for når man kan velge å være på jobb er også utvidet. Den såkalte «ytre arbeidstiden» er nå lagt til 07.00−20.00.

- Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, som ønsker at færrest mulig skal møtes fysisk på arbeidsplassen eller på kollektivtransport til og fra jobben. I tillegg er det viktig at de som er hjemme med barn kan jobbe når det passer, sier Graff.

Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12 timer om dagen, eller 48 timer i uken.

Ifølge avtalen varer endringene i fleksitidsordningen inntil videre.

Det er flere nye bestemmelser i den midlertidige avtalen. Les mer her.