Nyheter

- De gode klimaløsningene finnes på den enkelte arbeidsplass

- Våre medlemmer er over gjennomsnittet opptatt av klima og miljø. Dette engasjementet må mobiliseres på den enkelte arbeidsplass. Det er her de kjenner utfordringene og må finne de gode løsningene, sa Akademikernes leder, Kari Sollien under åpningen av Arbeidslivets klimauke.

- De gode klimaløsningene finnes på den enkelte arbeidsplass
Det er bra dialogen på norske arbeidsplasser styrkes og fornyes, sier Kari Sollien, her i debatt med Tor Arne Gangsø, (KS), Ragnhild Lied (UNIO) og Ivar Horneland Kristensen (Virke) under debatten på Kulturhuset i Oslo.
03. februar, 2020 – Oppdatert 04. februar, 2020

Arbeidslivets klimauke, et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig og privat sektor, skal skape engasjement og samarbeid om gode klimaløsninger på norske arbeidsplasser. 

Uka startet i dag med et frokostseminar på Kulturhuset i Oslo om hva arbeidslivet kan gjøre for å redusere klimautslipp. Et bakteppe for diskusjonen var en ny undersøkelse som viser at flere virksomheter (66 prosent) diskuterer miljø og klimatiltak med ansatte. Dette er 13 prosentpoeng økning fra 2018 hvor 53 prosent svarte det samme. 

- Ansatte bidrar med de gode ideene

Kari Sollien mener samarbeidet mellom ledere og ansatte på den enkelte arbeidsplass er viktigere enn å bringe klima inn i tarifforhandlinger:

- Innovasjon som drives frem av medarbeidere, kan skape viktige endringer. Ansatte og tillitsvalgte kjenner virksomheten. De vet hvor skoen trykker og har gjerne ideer til forbedringer. Det er bra dialogen på norske arbeidsplasser styrkes og fornyes, sier hun og viser til at hovedavtalene i kommune og stat har avtalefestet medvirkning om klima og miljø på arbeidsplassene. 

Akademikerne bruker uka til å løfte frem de gode eksemplene på hvordan kunnskap, engasjement og besluttsomhet bidrar til gode løsninger på norske arbeidsplasser slik at de kan inspirere til handling resten av året. 

Viktig å ta tak i egne utslipp

Under kickoff-seminaret presenterte Nordea, Avinor, Asker kommune og Vestre hvordan de jobber for å redusere sine utslipp. Nordea har redusert CO2-utslipp knyttet til reiser med sju prosent og jobber med å redusere energiforbruket knyttet til bygg og PCer. Ifølge Thina Saltvedt, Econa-medlem og bærekraftsanalytiker i Nordea, er det viktigste Nordea gjør er å sette krav til virksomheter banken investerer eller låner ut penger til. 

Thina Saltvedt
Econa-medlem Thina Saltvedt snakket om hvordan Nordea jobber med klima og bærekraft. Foto: Ingvild Sund 


- Jeg tror vi alle kan gjøre mer på egen arbeidsplass. Akademikerne har en helt ny klima- og miljøpolitikk hvor vi er klare på at alle samfunnsaktører må ta tak i eget klimaavtrykk. Vi kan også påvirke markedet ved å etterspørre miljøvennlige tjenester og produkter, sier Kari Sollien. 

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Les mer om arbeidslivets klimauke på arbei​d​slivet​skli​mauke​.no/


Dette er resultatene i undersøkelsen:

  • 66 prosent har diskutert miljø og klimatiltak med ansatte: Dette er 13 prosent økning fra 2018 hvor 53 prosent svarte det samme. 
  • Krav fra kunder og ansatte er sammen med myndighetskrav de viktigste driverne for miljø og klimatiltak. Viktigste grunnen til at man jobber med klima- og miljøtiltak 2019: 
    • Kunder forventer det (37 prosent)
    • Oppfylle lover og regler (31 prosent)
    • Det er en del av virksomhetens styringsdokumenter (29 prosent) 
  • 71 prosent sier at deres virksomhet er i stor eller svært stor grad opptatt av miljø og klima. Dette er en reduksjon fra 77 prosent i fjor.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag fra Virke.

Thina Saltvedt om klimaarbeid i Nordea.