Nyheter

- CO2-fangst og ‑lagring viktig for å skape klimavennlig industri

Regjeringen vil gi støtte til gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). — Dette er en viktig beslutning, for klimaet, for utviklingen av norsk teknologi og for nye klimavennlige arbeidsplasser i industrien, sier Kari Sollien.

- CO2-fangst og -lagring viktig for å skape klimavennlig industri
- En viktig beslutning mener, Akademikernes leder Kari Sollien.
22. september, 2020 – Oppdatert 23. september, 2020

Regjeringen foreslår å investere i karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik og transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, det første CO2-lageret som blir åpent for europeiske aktører, viser en stortingsmelding Olje- og energidepartementet la frem i går.

- Når regjeringen nå satser på å fange, transportere og lagre CO2 tar Norge et viktig klimalederskap og legger til rette for utviklingen av et europeisk marked for karbonfangst og ‑lagring. Beslutningen er viktig for norske industri- og forskningsmiljøer som har lagt ned betydelig arbeid over flere år, sier Sollien. 

Regjeringen vil også støtte det andre fangstprosjektet som inngår i industriprosjektet, fangst av CO2 ved avfallshåndteringsanlegg til Fortum på Klemetsrud i Oslo. Forutsetningen er at Fortum skaffer tilstrekkelig egenfinansiering gjennom finansiering fra EU eller andre kilder. 

- Jeg er glad det kommer signaler om finansiering av forbrenningsanlegget til Fortum i Oslo, men det er uheldig om vilkårene som stilles, skaper forsinkelser. Vi er avhengig av både teknologiutvikling i ulike bransjer og volum for å lykkes, og da må flere enn sementindustrien starte opp rensing i full skala, sier Sollien. 

Beregneringer gjort av SINTEF viser at satsing på CCS kan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050. Med ringvirkninger kan tallet bli så høyt som 70 000. I tillegg kan konkurransekraften for opptil to hundre tusen eksisterende norske arbeidsplasser bli bedre i et fremtidig lavutslippssamfunn. CCS er også avgjørende for satsing på rent hydrogen basert på norsk naturgass.

- Norge har en unik mulighet til å gå foran internasjonalt, men da må vi komme raskt i gang. Stortinget må nå gjøre en endelig investeringsbeslutning i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, sier Sollien.

CCS-prosjektet som regjeringen har døpt Langskip, er et offentlig/​privat samarbeid. Samlede kostnader er anslått til 25,1 milliarder kroner. Av dette utgjør investeringskostnader ved Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights 17,1 milliarder kroner. Driftskostnader over ti år er anslått til åtte milliarder kroner. Staten sin del av kostnadene er anslått til 16,8 milliarder kroner.

FNs klimapanel la for to år siden frem en rapport som viser at fangst og lagring av CO2 er nødvendig for å nå 1,5 gradersmålet i tre av fire scenarier. Åtte av åtte scenarier i klimastrategien til EU-kommisjonen (2018) vurderer CCS som nødvendig for å nå utslippsmålene for 2050.