Nyheter

- Budsjettavtalen gir universitetene mindre å rutte med

Regjeringspartiene er enige med Fremskrittspartiet om en budsjettavtale som gir mindre til forskning og høyere utdanning. — Jeg er skuffet over regjeringspartiene, spesielt Høyre og Venstre som profilerer seg som kunnskapspartier, sier Akademikernes leder, Kari Sollien.

- Budsjettavtalen gir universitetene mindre å rutte med
- Budsjettforliket gir universitetene mindre å rutte med, mener Kari Sollien.
04. desember, 2020 – Oppdatert 04. desember, 2020

- Vårt budskap til regjeringen da budsjettet ble lagt frem var at satsingen på kunnskap og kompetanse ikke må forhandles bort. Det er skuffende å se at det er nettopp det de har gjort, sier Sollien.

Stortingsforliket innebærer at bevilgningene til Forskningsrådet blir 50 millioner kroner mindre. 

- Pandemien har vist verdien av forskning, både grunnforskning og oppdragsforskning. Samfunn og næringsliv trenger kunnskapsutvikling av høy kvalitet, og vi ser nå at koronaen skaper store utfordringer for forskningen. Budsjettavtalen burde heller plusset på forskningsbudsjettet, sier Sollien.

Budsjettforliket innebærer at alle statlige virksomheter får et ytterligere flatt budsjettkutt på 0,1 prosent – fra 0,5 til 0,6 prosent. For universitetet innebærer dette et kutt på 35 millioner kroner. 

- Avbyråkratiseringsreformen innebærer at forskere og undervisere må ta administrative oppgaver de ikke er opplært i, og som spiser verdifull tid fra forskning og undervisning. Kuttene rammer ekstra hardt dette året, hvor undervisningen må flyttes fra forelesningssaler til digitale flater, sier Sollien.