Nyheter

Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon

- Akademikerne jobbet for en løsning. Dette var ikke det utfallet vi ønsket, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam.

Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon
Anders Kvam, forhandlingsleder hos Akademikerne. Foto: Thomas Eckhoff
12. februar, 2020 – Oppdatert 12. februar, 2020

I ettermiddag brøt LO, YS og Unio forhandlingene med Arbeids- og sosialdepartementet om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Dette innebærer at heller ikke Akademikerne kan forhandle videre med staten, og forhandlingene er derfor avsluttet.

- Vi har vært opptatt av å sikre et godt pensjonsnivå for våre medlemmer, og vi mener at det var mulig å fullføre forhandlingene med et godt resultat. Her går man glipp av en sjanse til å sikre pensjonen til de med særaldersgrenser, sier Kvam. 

Forhandlingene handlet om de med særalder født etter 1963, og for Akademikernes medlemsforeninger gjelder dette først og fremst offiserer og offentlig ansatte tannleger. Når partene ikke kom til enighet innebærer dette at dagens midlertidige regler videreføres inntil videre. 

- Dette taper alle på, og vi er avhengig av bedre løsninger for denne gruppen. De midlertidige reglene skaper en usikkerhet for gruppene de gjelder. De vet nå ikke hvilken pensjon de får etter at de fyller 67 år, sier Kvam.

Akademikerne har jobbet for å få på plass en permanent løsning for de med særaldersgrenser, og ønsker en helhetlig gjennomgang der man også ser på hvem som faktisk har behov for lavere aldersgrenser. 

- Vi er villig til å se på hvilke yrkesgrupper som trenger aldersgrenser, og om muligheter for å heve noen av grensene. Slik kan samfunnet prioritere de som virkelig ikke har mulighet til å jobbe lenger av helse- eller sikkerhetsgrunner. Vi trenger at flere står lenger i arbeid, sier Kvam.

Yrkesgruppene med særaldersgrenser har plikt til å pensjonere seg før vanlig pensjonsalder, enten av sikkerhetsgrunner eller fordi yrkene er så belastende for den enkelte. Innføringen av levealdersjustering av pensjon i 2011 innebærer at folk må stå lenger i jobb for å oppnå en god pensjon, og dette betyr at de med særaldersgrenser får en langt lavere pensjon. 

Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018. Den gang var det enighet om at forhandlinger om en tilpasning til ny offentlig tjenestepensjon for grupper med særaldersgrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt.