Nyheter

Ber regjeringen opprette flere studieplasser

Regjeringen må øke antall studieplasser, særlig på områder hvor behov for kompetanse er stort. Vi trenger blant annet å utdanne flere lærere og lektorer, IKT-spesialister, leger, realister og veterinærer, sier Kari Sollien.

Ber regjeringen opprette flere studieplasser
Regjeringen må øke antall studieplasser, mener Kari Sollien.
24. april, 2020 – Oppdatert 09. oktober, 2020

I dag kom tallene fra samordna opptak. 150 000 har søkt om opptak ved universiteter og høyskoler. Dette er 12 000 mer enn i 2019. 

Norge har rekordmange ledige, og mange unge mennesker møter et tøft arbeidsmarked. Om lag 47 000 elever er nå i ferd med å avslutte skolegangen på videregående med studieforberedende retning. Samtidig er 40 000 unge 20 og 30 år gamle permittert eller arbeidsledige. Sollien mener kapasiteten ved lærestedene må styrkes. Flere må få anledning til å studere uten at kvaliteten på studiene svekkes.

- Mange søker seg til universiteter eller høyskoler fordi arbeidsmarkedet for unge er svakt. Andre har avbrutt utdannelsen eller kommer tilbake for å bygge på med en masterutdanning. Dette bør de få anledning til. Utdanning er en investering i fremtiden, og for Norge er det viktig at så mange som mulig er rustet for tiden etter krisen, sier Sollien. 

Må ruste opp de ressurskrevende studiene

Sollien mener regjeringen i revidert nasjonalbudsjett må gi rammer som gjør det mulig å skalere opp undervisningstilbudet ved norske læresteder. Noen tilbud er enkle og rimelige å skalere opp. Andre krever betydelige ressurser i form av laboratorier og lærekrefter. Akademikerne ber regjeringen starte et kartleggingsarbeid og dialog med sektoren for å oppnå økt kapasitet på teknologistudier, medisinstudier og andre retninger hvor det er vanskelig å møte arbeidslivets behov. Dette er viktig for å møte en periode med større ledighet. 

- Vi har i dag en helsekrise hvor kapasiteten i helsesystemet vårt settes på prøve. I dag utdanner vi bare 50 prosent av legene våre i Norge og er avhengig av å rekruttere fra utlandet. Dette gjør oss sårbare. Det er viktig at vi nå begynner arbeidet med å skalere opp også de dyre utdanningsløpene, som medisinstudiet. Målet må være at Norge utdanner 80 prosent av våre egne leger.