Nyheter

- Avgjørende for at vi skal komme oss styrket gjennom krisen

Akademikernes leder Kari Sollien er fornøyd med at regjeringen forlenger muligheten til å studere mens man går på dagpenger.

- Avgjørende for at vi skal komme oss styrket gjennom krisen
Akademikerne har jobbet for at de som går på dagpenger skal kunne heve kompetansen sin og stå sterkere på arbeidsmarkedet. Foto: Thomas Eckhoff
21. september, 2020 – Oppdatert 22. september, 2020

I dag la regjeringen frem oppdaterte og nye krisetiltak. Regjeringen varsler at de utvider muligheten til å gjennomføre utdanning mens man mottar dagpenger. Den midlertidige ordningen vil vare frem til 1. juli neste år.

- Dette har vært en viktig sak for Akademikerne, og vi er glade for at vi har blitt lyttet til. Investering i kompetanse er avgjørende for at vi skal komme oss styrket gjennom krisen, sier Sollien.

Akademikerne vil jobbe videre for at muligheten for å ta studiepoeng mens man går på dagpenger gjøres permanent. 

- Mange har benyttet seg av de mange kurstilbudene som er opprettet ved universiteter og høgskoler. Åpningen for å studere mens man går på dagpenger har vært viktig for at folk har kunnet benytte seg av kursene. Vi må bruke erfaringene vi nå får, og få på plass en varig ordning, sier Sollien.

Kari Sollien gir tommel opp for utvidelse av ordningen som åpner for å ta studiepoeng mens man går på dagpenger. Foto: Thomas Eckhoff

Lønnskompensasjonsordningen forlenges

Regjeringen går også inn for å etablere en ny periode med lønnskompensasjon til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. Varigheten er foreløpig på tre måneder – for oktober, november og desember. 

- Det var viktig å få på plass en ordning som ga bedrifter insentiver til å ta de ansatte tilbake på jobb, og det er riktig å innføre en ny periode, sier Sollien.

Det var allerede kjent at permitteringsperioden forlenges til 52 uker. Samtidig innfører regjeringen en arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 uker fra 1. januar 2021. 

- Vi er kritiske til forlengelsen. For lang permitteringsperiode passiviserer arbeidskraften og hindrer at man aktivt søker seg til nye jobber, sier Sollien.

Penger til beredskap

Regjeringen foreslår også bevilgninger på 500 millioner til kommuner som har hatt store utfordringer knyttet til smitteutbrudd. Det handler konkret om kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av den såkalte TISK-strategien – strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene.

- Mange kommuner er i en ekstremt presset situasjon, der de både skal håndtere smittevern og opprettholde gode, ordinære tjenester. Ekstraressurser i denne situasjonen er helt nødvendig, sier Sollien.