Nyheter

- Arbeidstakerne må ivaretas økonomisk i denne krisen

Unio, YS og Akademikerne med nye korona-krav til regjeringen .

- Arbeidstakerne må ivaretas økonomisk i denne krisen
Kari Sollien i Akademikerne og de andre tre lederne for hovedorganisasjonene har sendt brev til regjeringen der de krever ytterligere tiltak for arbeidstakere. Foto: Thomas Eckhoff
11. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

De tre hovedorganisasjonene har onsdag kveld sendt brev til regjeringen der de krever ytterligere tiltak for å minske skadevirkningene for berørte arbeidstakere. Les brevet nederst i saken.

Regjeringen har varslet at de på fredag vil fremme konkrete tiltak som skal dempe de økonomiske konsekvensene for næringslivet som følge av epidemien. Nå krever Unio, YS og Akademikerne at det også innføres tiltak som demper konsekvensene for arbeidstakere som både blir direkte og indirekte berørt av viruset.

- Spredningen av korona-viruset er alvorlig og det er viktig å gjennomføre strenge tiltak for å hindre videre smitte. Samtidig må vi sørge for at arbeidstakerne ivaretas økonomisk i denne krisen, sier YS-leder Erik Kollerud, Unio-leder Ragnhild Lied og leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

I et brev som sendes regjeringen i kveld, krever de tre hovedorganisasjonene at regjeringen kommer med flere konkrete tiltak.

- Vi er tilfreds med at regjeringen har lyttet til partenes krav om å endre permitteringsregelverket, men vi mener det trengs ytterligere lettelser. Perioden for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må fjernes helt. I tillegg må reglene om at permitterte arbeidstakere må ha tre ventedager uten lønn fra arbeidsgiver eller dagpenger bort, sier YS-leder Erik Kollerud.

Dette vil redusere ulempene for arbeidstakerne, sier han.

Organisasjonene er opptatt av foreldre ikke skal stå på bar bakke dersom skoler eller barnehager stenger.

- I tiden fremover kan vi komme i en situasjon der mange ikke kan gå på jobb som følge av smittefare eller må være hjemme med barn fordi skoler og barnehager stenges. Disse må få rett til sykepenger eller omsorgspenger i hele perioden det er snakk om, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Dersom mange blir syke eller blir satt i karantene, vil det kunne påføre arbeidsgiverne store kostnader i sykepenger. 

- Arbeidsgiverne betaler i dag sykepenger de 16 første dagene av sykdomsforløpet. Dette kan bli svært dyrt for mange arbeidsgivere. Derfor mener vi at regjeringen midlertidig må fjerne arbeidsgivers lønnsplikt under sykefravær, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.