Nyheter

- Arbeidslivet viktig for å nå bærekraftmålene

- Den norske modellen bidrar til høy tillit og et lavt konfliktnivå i arbeidslivet. Dette er Norges trumfkort i arbeidet med FNs bærekraftmål, sier Kari Sollien.

- Arbeidslivet viktig for å nå bærekraftmålene
FNs 17 bærekraftmål.
02. desember, 2020 – Oppdatert 08. januar, 2021

Regjeringen har startet et arbeid med en handlingsplan for hvordan Norge kan nå FNs 17 bærekraftmål. Bærekraftmålene er en felles plan for blant annet å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Den norske modellen har vært viktig for velstandsutviklingen i Norge. Akademikerne har i innspill til handlingsplanen lagt vekt på at partssamarbeidet i arbeidslivet bør brukes i arbeidet, at omstillingen må være sosial og rettferdig og at Norge må investere i kunnskap og forskning for å nå bærekraftmålene. 

- Omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn må ikke skape et utrygt arbeidsliv, der folk faller utenfor eller lønns- og arbeidsvilkår blir dårligere. Norge må satse på livslang læring slik at alle holder tritt med endringene i arbeidslivet og legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser som er bærekraftige, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Den nasjonale handlingsplanen vil legges frem som en melding til stortinget våren 2021.