Nyheter

Arbeidsledigheten for akademikeryrker har økt

6,9 prosent av akademikere i Norge er nå arbeidsledig eller permittert, mot 10,7 prosent av den totale arbeidsstokken.

Arbeidsledigheten for akademikeryrker har økt
Ledigheten er nå unormalt høy, også for yrkesgrupper med mange akademikere. Foto: Colourbox
20. april, 2020 – Oppdatert 20. april, 2020

Tallene gjelder for yrkesgrupper med mange akademikere.

– Det viser at vi er inne i en spesiell tid, da akademikere vanligvis har svært lav arbeidsledighet. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at folk kommer så raskt som mulig tilbake i jobb igjen. De fleste av de som nå er registrert ledige er permitterte. Hovedoppgaven for samfunnet er å unngå at den høye arbeidsledigheten blir vedvarende over tid. Jeg håper og forventer at mange av disse permitterte gradvis kan vende tilbake til sitt arbeid, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Akademikerne har blant annet bidratt til å få på plass en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekt, og jobbet for bedre adgang til etter- og videreutdanning for akademikere som mister jobben eller blir permitterte.

Samlet ledighet (arbeidsledige og permitterte) for Akademiker-yrker har tidligere svingt rundt 1,1−1,2 prosent av arbeidsstyrken det siste året, men for mars har den økt til 6,9 prosent. For hele landet er ledigheten per mars 10,7 prosent. 

Yrkesgruppene med flest arbeidsledige akademikere er i mars tannleger og veterinærer, med henholdsvis 15,5 og 8,1 prosent ledige, mot å tidligere ha vært nede på 0,3−0,5 prosent. 

Andre grupper med høy andel ledige er arkitekter (6,5 prosent), rådgivere innen administrasjon (5,8 prosent), IKT-yrker (5,3 prosent) og ingeniører (4,7 prosent). 

For kvinner har ledigheten økt mest innenfor rådgivere innen administrasjon, mens for menn er det innenfor ingeniør- og IKT-yrkene. 

Antall

Andelen (%) helt ledige av arbeidsstyrken 

Mars 2020

Andelen (%) helt ledige av arbeidsstyrken 

februar 2020

Antall helt ledige mars 2020

Tannleger

15,5

0,3

1 017

Ledere (unntatt 1111 Politikere)

13,5

1,7

31 980

Veterinærer

8,1

0,5

120

Arkitekter

6,5

1,0

781

Rådgivere innen administrasjon

5,8

1,3

5 275

IKT-yrker

5,3

1,2

3 817

Ingeniører

4,7

0,9

4 384

Naturvitenskapelige yrker

3,4

1,6

440

Sivilingeniører

3,3

0,8

1 712

Økonomer og revisorer

3,3

0,7

1 431

Psykologer

2,0

0,4

191

Juridiske yrker

2,0

0,3

412

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker (ikke offentlig sektor)

2,0

1,1

368

Lektorer og spesialpedagoger

1,9

1,0

1 296

Leger

1,2

0,4

338

Farmasøyter

1,0

0,7

43

Offiserer fra fenrik og høyere grad

0,3

0,2

21

Andre yrkesgrupper

12,5

2,9

247 008

I alt:

10,7

2,3

300 634

- Herav Akademikergruppene

6,9

1,2

53 626 

Kilde: NAV. (Kategorien «Ledere» må tolkes med forsiktighet, da det har vært endringer i måten denne registreres på).