Nyheter

Arbeidsledigheten halvert siden mars

25 600 arbeidstakere i akademikeryrker i Norge var arbeidsledig eller permittert i juli, viser nye tall fra NAV. Dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for mars er sju prosent. Samlet ledighet i juli er 149 800, 4,9 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten halvert siden mars
25 600 arbeidstakere i akademikeryrker i Norge var i juli uten jobb.
05. august, 2020 – Oppdatert 05. august, 2020

Yrkesgruppene med størst andel ledige er ledere, (5,3 prosent), arkitekter (3,4 prosent) og IKT-yrker (3,4 prosent). Tallene fra NAV gjelder for yrkesgrupper med mange akademikere. Ledigheten for akademikeryrker er cirka to prosentpoeng høyere enn før koronapandemien rammet Norge i mars.

– Det er gledelig at sysselsettingen går opp, og at den går opp raskt. Det er en stor belastning å stå utenfor arbeidslivet og påkjenningen blir større over tid, sier Bengt Holmen, generalsekretær i Akademikerne. 

Akademikerne har bidratt til å få på plass en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekt, en lønnskompensasjonsordning som gjør det lettere for virksomhetene å ta tilbake permitterte ansatte og adgang til videreutdanning mens man går på dagpenger. 

Holmen oppfordrer permitterte og arbeidsledige til å bruke ledigheten til å bygge kompetanse. 
– Fersk kunnskap og kompetanse gjør det lettere å komme i jobb. Det beste man kan gjøre mens man står utenfor arbeidslivet er derfor å studere eller ta etterutdanning, sier han. 

Samlet ledighet (arbeidsledige og permitterte) økte fra 4,8 i juni til 4,9 prosent i juli. Ledigheten i akademikeryrker økte fra 2,9 prosent til 3,3 prosent. 

Prosent av arbeidsstyrken

jan

feb

mars

april

mai

juni

juli

Arkitekter

0,9

1,0

6,2

4,3

3,0

2,5

3,4

Naturvitenskapelige yrker

1,6

1,6

3,3

3,2

2,9

2,4

2,7

Sivilingeniører

0,8

0,8

3,3

2,8

2,4

2,2

2,4

Ingeniører

1,0

0,9

4,7

4,3

3,4

2,7

3,0

IKT-yrker

1,2

1,2

5,2

4,3

3,5

2,9

3,4

Lektorer og spesialpedagoger

1,0

0,9

1,8

1,8

1,6

1,7

2,3

Leger

0,4

0,4

1,2

0,8

0,5

0,4

0,5

Tannleger

0,4

0,3

14,9

7,3

1,3

0,7

1,0

Veterinærer

0,3

0,3

5,0

1,6

0,9

0,5

0,5

Farmasøyter

0,6

0,7

1,0

1,1

1,2

1,1

1,0

Psykologer

0,4

0,4

1,7

1,0

0,6

0,6

0,7

Juridiske yrker

0,4

0,3

2,4

1,2

0,9

0,6

0,7

Økonomer og revisorer

0,7

0,6

3,0

2,3

1,8

1,5

1,7

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker (ikke offentlig sektor)

1,2

1,1

2,1

1,8

1,5

1,5

1,6

Rådgivere innen administrasjon

1,4

1,3

6,0

5,0

3,8

3,1

3,7

Ledere (unntatt politikere)

1,8

1,8

14,3

10,2

6,4

4,7

5,3

Offiserer fra fenrik og høyere grad

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

Andre

2,9

2,8

12,3

11,4

7,6

5,7

5,7

I alt:

2,4

2,3

10,6

9,5

6,4

4,8

4,9

- Herav Akademikergruppene

1,2

1,2

7

5,3

3,7

2,9

3,3