Nyheter

Åpner for mer overtidsarbeid i sykehussektoren

På grunn av koronaviruset er det tegnet en midlertidig avtale med arbeidsgiverforeningen Spekter om større adgang til bruk av overtid i sykehusene. Målet er å kunne sikre at man har nok kvalifiserte ansatte på jobb mens epidemien pågår.

Åpner for mer overtidsarbeid i sykehussektoren
- Situasjonen vil kreve mer av oss enn det som er mulig innenfor ordinære arbeidstidsordninger. Vi ønsker å ta ansvar og å bidra i nødvendig dugnad i helsetjenesten, sier leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.
18. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Akademikerne har signert avtalen på vegne av Den norske tannlegeforening, Econa, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Tekna. Avtalen gjelder altså ikke for Legeforeningen, men for andre ansatte i sykehussektoren.

- Situasjonen vil kreve mer av oss enn det som er mulig innenfor ordinære arbeidstidsordninger. Vi ønsker å ta ansvar og å bidra i nødvendig dugnad i helsetjenesten. Legeforeningen har sine avtaler om betydelig arbeidsinnsats i løpet av en arbeidsuke. Denne avtalen gjør det mulig også for andre Akademikergrupper i sykehusene å yte en merinnsats i en presset situasjon for sykehusene, sier leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

I avtalen understrekes det at det er viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger. Det er viktig å sikre at ansatte ikke blir utslitt som følger av ekstrabelastning over tid.

Adgangen til overtid økes innenfor disse rammene:

  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
  • Samlet arbeidstid den enkelte uke ikke kan overstige 54 timer. 
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager. 
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker. 
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020. 
  • Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. 
  • Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen forsøker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet. Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.

Denne avtalen skal ikke brukes lenger når den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset er over. Den gjelder i 26 uker fra avtaleinngåelsen, og kan i avtaleperioden sies opp med to måneders varsel fra hver av partene.

Les hele avtalen her.