Nyheter

- Ansatte ved universitetene må tas med på råd også i krise

- Det må være mulig å gjøre lab-er tilgjengelig og samtidig ivareta smittevernhensyn. Vi opplever i dag stor bekymring fra vitenskapelig ansatte og studenter som ikke får fullført forskningen i tide, sier nestleder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

- Ansatte ved universitetene må tas med på råd også i krise
- Det må være mulig å gjøre lab-er tilgjengelig og samtidig ivareta smittevernhensyn, mener Lise Lyngsnes Randeberg, her i nettmøte med statsråd Asheim i dag.
03. april, 2020 – Oppdatert 15. april, 2020

I dag møtte Randeberg statsråd Henrik Asheim for å finne en løsning. Ifølge henne skjer det nå ingen forskningsaktivitet som følge av lab-ene ved norske universiteter er stengt ned. Konsekvensene er at milepæler og tidsfrister overskrides, fremdriftsplaner ryker og at ekstern tilleggsfinansiering kan settes på spill.

- Vi ser i dag at studenter og forskere etablerer egne laboratorier hjemme, og det er det et spørsmål om dette er trygt og forsvarlig. Jeg tror det er mulig å gjøre fasilitetene ved universitetene tilgjengelige for de som trenger det og samtidig ivareta smittevernhensyn. Her gjelder det å finne gode praktiske løsninger, sier Randeberg. 

- Universitetene har et ansvar for å legge til rette for at forskningsaktiviteten kan skje på en trygg måte, og det er viktig at statsråden gir tydelige styringssignal til universitetene, sier Randeberg. 

Randeberg la i møtet også vekt på at avtaleverk og medbestemmelse ivaretas i krisesituasjoner.

- Gode løsninger for ansatte og studenter oppnår man når de ansatte tas med på råd. Det er viktig at ikke beslutningslinjene i virksomhetene kortes ned, og at beslutninger ikke tas uten å involvere de tillitsvalgte, sier Randeberg. 

Randeberg løftet også fram at mange studenter går glipp av viktig praksis under korona-krisen. 

 — Mange psykologistudenter mangler i dag tilgang på klinikk og pasienter. Det bekymrer oss. Hvordan skal vi sørge for at studentene får den godkjenningen de skal ha og at de kan de riktige tingene når de går ut av studiet? 

Randeberg er fornøyd med møtet. 

- Jeg opplevde statsråden som lyttende, at han anerkjenner utfordringene og er opptatt av å finne løsninger som ivaretar både smittevern og ansattes behov. Han er tydelig på hvor viktig partssamarbeidet er i krisetider, og signaliserte fleksibilitet med tanke på frister og godkjenninger, men sa lite om økonomi, avslutter Randeberg.