Nyheter

Akademikerne forventer tiltak for kompetanseheving i krisepakken

- Det må bli mulig å ta utdanning som gir studiepoeng mens man er permittert eller oppsagt. I tillegg må det bevilges mer penger til fleksible og nettbaserte etter- og videreutdanningstilbud, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Akademikerne forventer tiltak for kompetanseheving i krisepakken
Det må bli mulig å kombinere dagpenger med studiepoeng for at folk skal kunne videreutdanne seg mens de er permitterte eller arbeidsledige, mener Kari Sollien, leder i Akademikerne. Foto: Thomas Eckhoff
26. mars, 2020 – Oppdatert 26. mars, 2020

Fredag legger regjeringen frem ny tiltakspakke i forbindelse med koronakrisen. Akademikerne forventer at regjeringen kommer med mer penger til kompetanseutvikling, for at de som blir permittert eller oppsagt i forbindelse med koronaepidemien kan bruke tid på kompetanseheving. Det vil bidra til at både næringslivet og den enkelte kan komme styrket ut av krisen.

Akademikerne har klare forventninger til regjeringen:

Det må komme penger til raskt å få på plass relevante og fleksible etter- og videreutdanningskurs i den akutte situasjonen vi er i. Det betyr også at universitetene og høyskolene må få penger til å utvikle kurs som kan komme fort på plass. 

- Vi ser nå at universitetene og høyskolene på imponerende måte har snudd seg raskt, og greier å levere et godt digitalt tilbud til sine studenter. De bør få midler til å videreutvikle disse løsningene slik at de raskt kan få opp tilbud også for arbeidstakere som nå ønsker å ta videreutdanning, sier Kari Sollien.

Studiepoeng og dagpenger

Videre må folk som mister jobbene sine, eller blir permitterte få mulighet til å ta utdanning som gir studiepoeng mens de går på dagpenger. Dette kan de ikke med dagens regler. Vi har tidligere sagt at det må være mulig å kombinere dagpenger og studier opp til 20 studiepoeng. I nedgangstider bør det åpnes ytterligere.

- Mange går nå hjemme uten å ha noe å gjøre. Denne tiden kunne de brukt på kompetanseheving. Da må regjeringen både sørge for mer penger til etter- og videreutdanningstilbud, og at det blir lovlig å ta studiepoeng mens man får dagpenger. Det er viktig både for den enkelte og for å sikre gode tjenester og produktivitet i samfunnet på sikt, sier Sollien.

Etterlyser flere tiltak raskt

I tillegg mener Akademikerne regjeringen må utvide ordningen der bedrifter som driver med omstilling kan søke midler til kompetanseheving for sine ansatte. Slik bedriftsintern opplæring (BIO) må gjøres mest mulig fleksibel slik at den treffer bredden i arbeidslivet, og ikke bare bransjer eller bedrifter med store omstillingsbehov. Midlene må også komme de som er permitterte til gode. 

- Tiltakene må komme raskt på plass. Det må være god informasjon, enkelt å søke og nok midler i potten til at man kan forsvare å bruke tid på å søke, sier Sollien.

Det er også viktig å sikre ordninger som treffer de som jobber som selvstendig næringsdrivende og gründere. Det finnes allerede en ordning der gründere kan få innvilget dagpenger i 12 måneder dersom de starter ny virksomhet, og det samtidig er sannsynlig at gründeren kan bli selvforsørget av virksomheten. Akademikerne mener gründere som får dagpenger mens de driver oppstart av egen virksomhet må få forlenget denne perioden med dagpenger.

Akademikerne er også opptatt av at eldre arbeidstakere som blir arbeidsledige kan ha nytte av tiltak som treffer denne gruppen for å komme tilbake i jobb. Tall fra SSB viser at arbeidsledige i alderen 55 – 66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten.