Nyheter

Akademikere er fortsatt etterspurt etter krisen

Bare seks prosent høyt utdannede er permittert eller oppsagt siden koronakrisen oppstod, viser ny undersøkelse.

Akademikere er fortsatt etterspurt etter krisen
Spørreundersøkelsen viser videre at akademikere ser lyst på arbeidsmarkedet framover. Foto: colour​box​.com
22. mai, 2020 – Oppdatert 22. mai, 2020

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på vegne av Akademikerne blant 1100 høyt utdannede. 

- Tallene viser at akademikere ikke er blant de mest utsatt på arbeidsmarkedet, men at denne gruppen fortsatt er etterspurt. Imidlertid vet vi at det er store forskjeller mellom ulike bransjer, sier Kari Sollien.

I olje- og gass og leverandørindustrien er det ikke bare koronakrisen, men også oljeprisfallet som har stor betydning. Her viser andre undersøkelser og tall at andelen permitteringer og oppsigelser er høyere der. 

- Arkitekter er også et typisk konjunkturutsatt yrke, og merker dermed de økonomiske nedgangstidene godt. Tannleger er et tredje yrke som har hatt store utfordringer, men der det nå ser ut til å bedre seg i takt med at myndighetene letter på restriksjoner, sier Sollien.

Spørreundersøkelsen viser videre at akademikere ser lyst på arbeidsmarkedet framover. Kun 15 prosent svarer at de anser arbeidsmarkedet for svært – eller ganske dårlig. Også her er det imidlertid bransjeforskjeller. 

- Vi vet at særlig nyutdannede går en utfordrende tid i møte. Flere medlemsforeninger gir oss tilbakemeldinger om at nyutdannede vil møte et tøffere arbeidsmarked fremover, sier Sollien. 

Det er likevel grunn til å tro at mange jobbsøkere vil klare seg på arbeidsmarkedet, understreker hun.

- I en tid med et tøffere arbeidsmarked kan arbeidsvilkårene settes under press. Derfor er det viktig med råd og veiledning, og fagforeninger er en viktig ressurs.