Video

50+ og lyst til å starte egen bedrift? Se frokostseminar her!

Går du med en gründer i magen? Eller er du bare nysgjerrig? Se Akademikerne Næringsdrivendes frokostseminar her.

50+ og lyst til å starte egen bedrift? Se frokostseminar her!
En analyse som Ny analyse gjorde på oppdrag for Senter for seniorpolitikk i 2018 viste at om lag en firedel av nye registrerte aksjeselskaper i 2016 ble startet av en person over 50 år. Det vil si 6500 nyetableringer.
20. januar, 2020 – Oppdatert 20. januar, 2020

Se sendingen her fra tirsdag 21.01 kl. 8.30: https://​youtu​.be/​L​c​r​x​3​H​OCwxU

- Ideen om at de mest suksessfulle selskapene skapes av unge grundere er utstrakt, men feil. Det kommer tydelig fram både i en studie fra Ny analyse og i en rekke andre studier, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

En studie av alle oppstartselskaper i USA i perioden 2007 til 2014 viser at det er 45-åringene som oppnår den høyeste veksten. De anslår at selskaper startet av 50-åringer har 1,8 ganger større sannsynlighet for å oppnå høy vekst enn selskaper startet av en 30-åringer, mens grundere i 20-årene har den laveste sannsynligheten for høy vekst.

Med omlag 200 påmeldte til frokostseminaret er det tydelig at det er stor interesse for dette temaet. En analyse som Ny analyse gjorde på oppdrag for Senter for seniorpolitikk i 2018 viste at om lag en firedel av nye registrerte aksjeselskaper i 2016 ble startet av en person over 50 år. Det vil si 6500 nyetableringer.

- Det er betydelig. I tillegg er mange over 50 år frilansere og selvstendig næringsdrivende. Disse gruppene skaper store verdier for det norske samfunnet, sier Sollien.

Hvorfor det er slik er sammensatt.

- Det er nærliggende å tenke at det har med modenhet å gjøre. I tillegg kan det handle om ledelseserfaring, dypere bransjespesifikk kunnskap, nettverk og kanskje i mange tilfeller bedre økonomi til å realisere forretningsideen, sier Sollien.


Sendingen er dessverre ikke tekstet. Programmet er som følger:

08.30 Det grå gullet – en kilde til innovasjon og verdiskaping

Kari Sollien, leder Akademikerne

08.40 Hva kan Akademikerne Næringsdrivende og foreningene tilby medlemmer som starter egen virksomhet?

Ida Øygard Haavardsholm, leder Akademikerne Næringsdrivende

08.50 Dette kan Danske Bank tilby medlemmer som vil starte egen virksomhet

Karl Finsås, Relationship Manager — Danske Bank.

09.00 Hvorfor er seniorentreprenørskap så viktig og hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Bård Stranheim, spesialrådgiver Innovasjon Norge

09.15 50+ og klar for en ny fase i livet? SISU Business tilbyr coaching, programmer og nettverk for voksne, erfarne mennesker som ønsker å teste entreprenørskap som en mulig senkarriere.

Kristin Langnes, grunnlegger SISU Business