Nyheter

Vil gi rett til å fullføre videregående skole

- Videregående opplæring skal kvalifisere elevene til videre studier og arbeidslivet. Høy kvalitet og kompetanse i skolen er det viktigste for å lykkes. Jeg er glad Liedutvalget er så tydelig på dette, sier Kari Sollien.

Vil gi rett til å fullføre videregående skole
Liedutvalget mener at det bør utredes om kompetansekrav for lærere i videregående opplæring kan utvides.
18. desember, 2019 – Oppdatert 20. desember, 2019

Utvalgsleder Ragnhild Lied overleverte i går NOU 2019:25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående opplæringtil kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Utvalget foreslår å endre dagens rett til videregående til å starte videregående opplæring med en rett til å fullføre. Utvalget legger opp til en større grad av individuell tilpasning og fleksibilitet for gjennomføringen enn i dag.

Samtidig understreker utvalget at videregående opplæring skal være basert på at elevene har de nødvendige kvalifikasjonene til å mestre trinnet de er på. Utvalget foreslår obligatoriske innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever som trenger dette. I tillegg legger de opp til at strukturen innrettes ut fra prinsippet om at den enkelte må ha bestått de fagene som kvalifiserer for neste nivå, men at de som ikke består har rett til ny opplæring i faget.

- Elever som faller ut av videregående skole står også i fare for å falle ut av arbeidslivet. Jeg er glad for at utvalget her har lyttet til våre innspill om å stille kompetansekrav til elevene slik at de opplever mestring og læreglede, sier Kari Sollien. — Det blir spennende å grave oss videre ned i detaljene i forslagene i tiden fremover.

Vil utrede kompetansekrav for lærere

Videregående skoler har behov for lærere med mastergrad i programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene, mener utvalget. Utvalget mener at det bør utredes om kompetansekrav for lærere i videregående opplæring kan utvides. 

Utvalget mener det bør vurderes å stille kompetansekrav til kontaktlærerfunksjonen, spesialundervisning, norsk språkopplæring, sosialpedagogisk arbeid, oppgavene til skoleledere og skolebibliotekarer og yrkes- og utdanningsrådgiving. 

Liedutvalget ble satt ned for å vurdere om strukturen og innholdet i den videregående opplæringen gir elevene de beste forutsetningene for å lære og fullføre videregående.