Nyheter

- Vi trenger klare regler rundt permittering

Regjeringen vil lovfeste arbeidstakernes rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering. Denne uken la en partssammensatt arbeidsgruppe frem en rapport med vurderinger av hvordan dette kan skje.

- Vi trenger klare regler rundt permittering
18. januar, 2019 – Oppdatert 18. januar, 2019

Den borgerlige regjeringen vil lovfeste rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering. Målet er gjentatt i den nye flertallsregjeringens politiske plattform.

Regjeringen har ønsket innspill fra partene om hvordan om hvordan reguleringen skal se ut. Akademikerne har deltatt i den partssammensatte gruppen, som også så på ulike modeller for arbeidsgiverbetaling. 

-Akademikerne har over lang tid jobbet for en lovfesting, og vi er veldig glade for at regjeringen går inn for dette. I dag er praktiseringen av permittering for vilkårlig og reglene lite tilgjengelige. Samfunnet bruker mye penger på en ordning som innebærer at kompetent arbeidskraft passiviseres, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.