Nyheter

- Vi må ha et rettferdig sosialt sikkerhetsnett

I dag startet partene i arbeidslivet sitt arbeid i Sysselsettingsutvalget. For Akademikerne er det viktig å legge til rette for at så mange som mulig kan delta i arbeidslivet – og samtidig ivareta de som ikke kan jobbe.

- Vi må ha et rettferdig sosialt sikkerhetsnett
Leder i Akademikerne, Kari Sollien.
06. juni, 2019 – Oppdatert 06. juni, 2019

Torsdag møttes arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til første møte i Sysselsettingsutvalgets fase to. I fase én la Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe frem sine forslag til økt sysselsetting i Norge. Drøftingen i fase to skjer på bakgrunn av arbeidet som ble gjort i fase én.

- Akademikerne er opptatt av å ivareta et godt, rettferdig sosialt sikkerhetsnett. Den norske velferdsstaten er basert på gode og forutsigbare inntektssikringsordninger som hindrer fattigdom og motvirker sosial ulikhet. Ordningene må sørge for at alle har anledning til å være yrkesaktive ut fra sine forutsetninger til enhver tid. Dette er viktig for oss i dette arbeidet, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Samtidig mener Akademikerne ordningene må ivareta de som er syke og har utfordringer som ikke kan forenes med arbeid. 

- Det er godt dokumentert i folkehelseforskningen at det er klare sammenhenger mellom de som har lavest inntekt og de som har mest helseutfordringer. Vi må ikke utvikle ordninger som forsterker forskjellene i samfunnet, tvert imot, sier Sollien. 

Sysselsettingsutvalgets fase to skal etter planen være ferdig våren 2020. I utvalget sitter lederne på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv, samt de som deltok i utvalget i fase én. Professor Steinar Holden er utvalgsleder. 

Her kan du lese mer om Sysselsettingsutvalgets mandat, og den første rapporten: Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting.