Nyheter

TBU-rapport: Slik gikk det i årets mellomoppgjør

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i slutten av juni frem rapporten "Etter inntektsoppgjørene 2019". Rapporten gir en oversikt over årets tariffoppgjør.

TBU-rapport: Slik gikk det i årets mellomoppgjør
Rapporten gir en oversikt over lønnsveksten i de ulike forhandlingsområdene. Foto: Colourbox
01. juli, 2019 – Oppdatert 01. juli, 2019

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

Ved mellomoppgjøret i 2019 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 3,2 prosent i 2019.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2019 1,1 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 1,9 prosentpoeng.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget til 2019 1,1 prosent. Sammen med garantitilleggene og tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 1,8 prosentpoeng.

I staten er overhenget til 2019 1,5 prosent. Sammen med de avtalte tilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,0 prosentpoeng.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget til 2019 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,0 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget til 2019 0,8 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,1 prosentpoeng for de oppgjørene som er avsluttet.

I Spekter-bedrifter i helseforetakene er overhenget til 2019 1,9 prosent. Sammen med sentrale og lokale tillegg bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,1 prosentpoeng for de oppgjørene som er avsluttet.

For ansatte i finanstjenester er utvalgets beregnede overheng til 2019 1,5 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 2,5 prosentpoeng.

I tillegg til overheng og avtalte tillegg, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2019. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Likelønnstrekk ved oppgjørene
Ekstra lønnstillegg på avtaler med lavt lønnsnivå i LO-NHO-området, økte minstelønnssatser i Virke-LO-området og kronetillegget i regulativet i finanstjenester treffer kvinner mer enn menn. Mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat er det avtalt høyere prosenttillegg i lønnstrinn der kvinner er i flertall. Det særskilte lønnstiltaket i KS-området løfter særlig stillinger med mange kvinner.

Lese hele rapporten her.