Nyheter

Slik følger du ditt lønnsoppgjør

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene med staten, KS og Oslo kommune. Meklingsfrist for oppgjørene er 23. mai kl 24. Følg Akademikerne på Facebook og motta siste nytt om alle oppgjørene eller gå inn på Akademikerne​.no og få nøkkelinformasjon om ditt oppgjør.

Slik følger du ditt lønnsoppgjør
FOTO: Colourbox
15. mai, 2019 – Oppdatert 15. mai, 2019

Følg Akademikerne på Facebook og motta siste nytt: https://​www​.face​book​.com/​A​k​a​d​e​m​i​kerne

Lønnsoppgjøret i staten: https://​akademik​erne​.no/​l​o​n​n​-​o​g​-​a​r​b​e​i​d​s​l​i​v​/​a​r​e​t​s​-​l​o​n​n​s​o​p​p​g​j​o​r​/​l​o​n​n​s​o​p​p​g​j​o​r​-stat

Lønnsoppgjøret i kommunene og lønnsoppgjøret i Oslo kommune: https://​akademik​erne​.no/​l​o​n​n​-​o​g​-​a​r​b​e​i​d​s​l​i​v​/​a​r​e​t​s​-​l​o​n​n​s​o​p​p​g​j​o​r​/​l​o​n​n​s​o​p​p​g​j​o​r​-​k​o​mmune

På nettsidene våre finner du de siste nyhetene, Akademikernes krav og nøkkeltall for oppgjørene.