Nyheter

- Skuffet over liten forhandlingsvilje

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene i dag ble enige om at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger om en ny hovedavtale.

- Skuffet over liten forhandlingsvilje
Lederen i Akademikernes stat mener en forenklet hovedavtale vil gjøre tillitsvalgtes arbeidsvilkår enklere.
06. november, 2019 – Oppdatert 06. november, 2019

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene i dag ble enige om at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger om en ny hovedavtale.

Hovedavtalen er sentral i den norske arbeidslivsmodellen og skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte på statlige arbeidsplasser. 

- Akademikerne ønsket å gjennomføre reelle forhandlinger for å forbedre dagens hovedavtale. Tillitsvalgtes arbeidsvilkår blir lettere om vi tydeliggjør formålet med avtalen og klargjør sentrale begreper i teksten. Det er synd prosessen strander før vi har fått startet på grunn av manglende forhandlingsvilje, sier Kvam. 

Ifølge Kvam fungerer samarbeidet på mange arbeidsplasser i dag godt. Samtidig er erfaringen til mange tillitsvalgte at de blir involvert for sent i prosesser og ikke tas med som en konstruktiv samarbeidspartner ved beslutninger som er viktig for arbeidshverdagen til de ansatte. Akademikerne ønsket derfor å forenkle og styrke avtalen. 

Partene er enige om at avtalen videreføres til 31. desember 2020. 

Partene i hovedavtalen er Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet representerer staten. Avtalen praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomheten gjennom lokale tilpasningsavtaler.