Nyheter

Skroter forslaget om foretaksmodell

Akademikerne vant frem. Regjeringen skroter ideen om foretaksmodell for universitets- og høyskolesektoren. – Dette er en gladnyhet for alle oss som er opptatt av den uavhengige forskningen og akademiske friheten, sier lederen i Akademikerne, Kari Sollien.

Skroter forslaget om foretaksmodell
Kari Sollien
18. januar, 2019 – Oppdatert 18. januar, 2019

Da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i fjor vinter nedsatte en arbeidsgruppe som skulle vurdere foretaksmodell og andre modeller for organisering av sektoren ble hun møtt med protester fra store deler av sektoren og ansattes organisasjoner. 

Akademikerne fryktet at foretaksmodellen kan gjøre forskningen og utdanningstilbudene styrt av markedshensyn eller eksterne oppdragsgivere, og var derfor imot innføringen av en slik modell.
Sollien mener dagens tilknytningsform gir universiteter og høyskoler både frihet og fleksibilitet. Samtidig gir dagens modell et tydelig politisk ansvar å sikre høyere utdanning og forskning.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet 21. desember. Mandag besluttet statsråden å skrote foretaksmodellen.