Nyheter

Privat sektor best på miljø

Ansatte i privat sektor er mest fornøyd med arbeidsgivers klima- og miljøengasjement. To av tre mener virksomheten har gjennomført tiltak de siste årene for å bli mer miljø- og klimavennlig. Staten og kommunene henger etter. Dette viser en undersøkelse blant høyt utdannede arbeidstakere som Respons analyse har gjennomført på oppdrag fra Akademikerne.

Privat sektor best på miljø
Akademikere på norske arbeidsplasser er ganske utålmodige og ønsker klimatiltak, mener Akademikernes leder Kari Sollien.
14. oktober, 2019 – Oppdatert 14. oktober, 2019

- Virksomheter i både privat og offentlig sektor har stor påvirkning på klima og miljø og kan gjøre mye for å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom innovativ produksjon, bedre innkjøp og tilrettelegging for miljøvennlige jobbreiser. Denne undersøkelsen måler tilfredsheten med dette arbeidet i norske virksomheter, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Undersøkelsen viser at 35 prosent er ganske fornøyd eller svært fornøyd med miljø- og klimaengasjement i virksomheten der de jobber. Privat sektor har de mest fornøyde ansatte (43 prosent), mens tilfredsheten i staten og helsesektoren er på 26 og 20 prosent. I kommunene er 32 prosent fornøyd. 

- Klimakrisen kommer raskere enn vi har vært forberedt på, og både bedrifter og samfunn vil tape store summer om vi ikke tar snarlige og omfattende grep. Det er oppløftende at mange arbeidsgivere tar ansvar. Når kun en av tre er fornøyd med sin virksomhets miljø- og klimaengasjement betyr det at akademikere på norske arbeidsplasser er ganske utålmodige, sier hun.

Kunnskapsarbeidere i privat sektor mest fornøyd

To av tre ansatte (66 prosent) i privat sektor svarer at virksomheten har gjennomført tiltak de siste årene for å bli mer miljø- og klimavennlig i løpet av de siste årene for eksempel ved bedret avfallshåndtering, redusert energibruk, eller mer klimavennlige reiser. Tilsvarende tall for kommune, stat og sykehussektoren er 61, 55 og 46 prosent. Snittet i undersøkelsen er på 60 prosent. 

To av ti mener virksomheten ikke har gjort grep for å bli mer miljøvennlig. Utbredte oppfatninger er at virksomheten ikke prioriterer dette, eller at det er lite å hente på å gjennomføre tiltak. Like mange, to av ti, er ikke sikker. I sykehussektoren og staten er det det flest som ikke vet, henholdsvis 40 og 25 prosent, mens kun 15 prosent i privat sektor svarer det samme. 

- Kunnskapsarbeidere i privat sektor er mest fornøyd med sin virksomhets klima- og miljøengasjement. Slik jeg tolker tallene er kunnskapen om virksomhetens klima- og miljøarbeid også sterkere i privat sektor enn i både kommunene, staten og helsesektoren. Jeg tror privat sektor er veldig bevisst at miljøhensyn er viktig for å tiltrekke seg høy kompetanse og integrerer klimahensyn i forretningsstrategier og kultur- og omdømmebygging, sier Sollien. 

Sollien mener virksomhetene, også i offentlig sektor, må bruke kompetansen og utnytte engasjementet og holdningene til de ansatte i arbeidet med å bli mer klima- og miljøvennlige.

- Jeg tror virksomhetene og ansatte sammen kan finne gode løsninger. Bruker man medarbeidernes kompetanse til mer bærekraftig innovasjon tror jeg mange vil erfare at de både kan skape miljøgevinster samtidig som de forbedrer bunnlinja, sier Sollien.

Noen fakta fra undersøkelsen: 

  • Ni prosent av panelet er svært fornøyd med sin virksomhets miljø- og klimaengasjement, mens 26 prosent er ganske fornøyd. Fire prosent er svært misfornøyd mens 14 prosent er ganske misfornøyd. 41 prosent er verken fornøyd eller misfornøyd. I privat sektor er ansatte mest fornøyd (43 prosent), mens tilfredsheten i staten og helsesektoren er på 26 og 20 prosent. I kommunene er 32 prosent fornøyd.
  • Seks av ti mener arbeidsplassen har gjort grep for å bli mer klima- eller miljøvennlig de siste årene. Av disse mener 64 prosent at virksomheten har redusert avfallsmengde eller bedret avfallshåndtering
  • 36 prosent at jobben har redusert energibruk til oppvarming og belysning og 
  • 31 prosent at virksomheten har lagt til rette for klimavennlige reiser eller redusert reisevirksomhet. Av disse har tre av fire redusert reisevirksomheten ved å bruke hjemmekontor, videokonferanser eller lignende tjenester, en av fire tatt i bruk el-bil som firmabil og en av fem virksomheter har fjernet gratis/​subsidiert parkering til de ansatte.
  • 42 prosent at virksomheten mangler kunnskap eller kompetanse om dette 
  • 36 prosent at det er få miljø- og klimagevinster virksomheten kan oppnå, mens 
  • 15 prosent mener dette skjer fordi virksomheten mangler kompetanse

Undersøkelsen er gjennomført i begynnelsen av september. 1200 arbeidstakere som har gjennomført masterutdanning har deltatt. Undersøkelsen omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere.

Tabell 1. tilfredshet med vikrosmhetens klimaensgasjement etter sektor

På en skala fra 1 – 5, hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært bra, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din virksomhets miljø- og klimaengasjement?

Hvor arbeider du? (hovedinntektskilde)

I staten

kommune/​
fylke

Helsesktroen (inkl sykehus)

Privat sektor

Driver egen virksomhet

Totalt

Svært misfornøyd

5 %

4%

5%

3%

4%

Ganske misfornøyd

17%

20%

19%

11%

1%

14%

Hverken fornøyd eller misfornøyd

46%

39%

41%

39%

40%

41%

Ganske fornøyd

22%

24%

18%

31%

31%

26%

Svært fornøyd

4%

8%

2%

12%

19%

9%

Ikke sikker

7%

4%

15%

4%

9%

6%