Nyheter

Pensjonsforhandlingene for ansatte med særaldersgrenser utsettes

- Akademikerne har jobbet hardt for å finne gode løsninger, men det viser seg at vi trenger mer tid for å komme i mål, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Pensjonsforhandlingene for ansatte med særaldersgrenser utsettes
31. oktober, 2019 – Oppdatert 31. oktober, 2019

Akademikerne har ikke kommet til enighet med staten i forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Forhandlingsfristen var opprinnelig innen 1. november, men blir nå utsatt til februar neste år. Heller ikke Unio, YS og LO har landet en avtale.

Yrkesgruppene med særaldersgrenser plikter å pensjoneres tidligere enn ordinær aldersgrense på 70 år, enten av sikkerhetsgrunner eller fordi yrkene er så belastende for den enkelte. For Akademikernes medlemsforeninger gjelder dette først og fremst offiserer og offentlig ansatte tannleger.

- Akademikerne har hele veien jobbet for en forhandlingsløsning, men dette er et krevende arbeid. Vi er derfor enige om å utsette forhandlingene. Vårt mål er å sikre de med særaldersgrenser en god og forutsigbar pensjon, som står i forhold til andre arbeidstakere, sier Anders Kvam.

Forhandlingene kom i kjølvannet av ny offentlig tjenestepensjon i fjor, der det legges opp til at ansatte må jobbe lenger for å få en god pensjonsuttelling. Dette har ikke alle med særaldersgrenser mulighet til, og derfor må det nye systemet tilpasses denne gruppen. Akademikerne mener at det er nødvendig å utvide forhandlingsrommet i det videre arbeidet. der vi er avhengig av at flere jobber lenger for blant annet å opprettholde velferdsstaten.

- Omleggingen av tjenestepensjonen handler om å få på plass en bærekraftig ordning for fremtiden, og det er ingen tvil om at vi må vurdere reglene for de med særaldersgrenser i lys av dette. Vi er villig til å se på hvilke yrkesgrupper som trenger aldersgrenser, og om muligheter for å heve noen av grensene. Slik kan samfunnet prioritere de som virkelig ikke har mulighet til å jobbe lenger av helse- eller sikkerhetsgrunner, sier Kvam.

For å lykkes med at flere grupper jobber lenger, kreves det langt større tilrettelegging på arbeidsplassene enn i dag, understreker Kvam.

- Vi må tilrettelegge mye bedre for eldre arbeidstakere i årene som kommer. Ulike former for tilpasning for den enkelte og god lokal seniorpolitikk er avgjørende for å sikre tryggheten til de som må jobbe lenger enn i dag. Det er også samfunnet tjent med.