Nyheter

- Økonomisk trygghet når man blir syk viktig for alle

Akademikerne er fornøyd med at sykelønnsordningen for næringsdrivende styrkes, og at regjeringen øker bevilgningene til videreutdanning innenfor digitalisering og teknologi.

- Økonomisk trygghet når man blir syk viktig for alle
I budsjettet økes kompensasjonsgraden for sykepenger for selvstendig næringsdrivende fra 75 til 80 prosent. FOTO: Akademikerne
14. mai, 2019 – Oppdatert 29. mai, 2019

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag formiddag kvart på elleve. Regjeringen øker i budsjettet oljepengebruken med 6,9 milliarder fra statsbudsjettet 2019.

- I en periode med oppgangstider er det ingen gode argumenter for at regjeringen skal bruke så mye penger. Her burde regjeringen prioritert hardere. At regjeringen bruker 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld, er et eksempel på feil bruk av penger, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Sollien trekker frem flere saker hun er positiv til at regjeringen satser på. I budsjettet økes kompensasjonsgraden for sykepenger for selvstendig næringsdrivende fra 75 til 80 prosent.

- Dette har vi jobbet for i mange år. Økonomisk trygghet når man blir syk er viktig for alle, og selvstendige har i mange år hatt en mye svakere ordning enn ansatte. Dette er et riktig skritt på veien mot like rettigheter, og er også viktig for at flere skal satse for seg selv, sier Sollien.

Mer til videreutdanning


Akademikerne er også positive til økningene til videreutdanning på 30 millioner: Regjeringen bevilger rundt 20 millioner til Kompetanse Norge til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering og teknologi, og 10 millioner til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Veterinærinstituttet varslet tidligere i år at de de ville bli nødt til å si opp ansatte som følge av kostnader knyttet til flytting til Ås og økte pensjonskostnader. I revidert budsjett bevilger regjeringen 30 millioner for å opprettholde fagmiljøer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

- Dette er med å sikre Veterinærinstituttets aktivitet, slik at omstillinger kan gjøres uten at kompetansen på blant annet på dyrehelse og mattrygghet ikke svekkes, sier Sollien. 

Les hele Akademikernes høringssvar til revidert nasjonalbudsjett her!