Nyheter

Norske bedrifter ønsker mer akademisk kompetanse

Stadig flere virksomheter melder om behov for akademisk kompetanse. En av tre virksomheter sier de har behov for arbeidstakere med utdanning på masternivå, viser NHOs kompetansebarometer. Barometeret viser at etterspørselen etter master og bachelor øker mest.

Norske bedrifter ønsker mer akademisk kompetanse
Det er flott at næringslivet nå begynner å få øynene opp for verdien av høy utdanning, sier Kari Sollien, her under et besøk til Ulstein verft.
26. september, 2019 – Oppdatert 26. september, 2019

- Rekruttering av akademisk kompetanse bidrar til økt verdiskaping og vekst i norske virksomheter. Derfor er det flott at næringslivet nå begynner å få øynene opp for verdien av høy utdanning, sier Kari Sollien. En Menon-rapport fra 2018 konkluderer med at ett ekstra årsverk akademikere i snitt gir en merverdiskapning på hele 1,8 millioner kroner innad i næringen.

I NHOs kompetansebarometer melder 34 prosent av NHOs medlemsbedrifter nå at de i stor eller noen grad hadde behov for arbeidstakere med utdanning på masternivå, og 43 prosent at de hadde tilsvarende behov på bachelornivå. Dette er en økning på syv prosentpoeng for begge gruppene siden 2015, og de er de eneste utdanningsgruppene som har økt hvert år.

Behovet for akademisk arbeidskraft øker med størrelsen på bedriften, og for bedrifter med over 250 ansatte svarte over 70 prosent at de i stor eller noen grad hadde behov for personer med bachelor- eller masterkompetanse.

- Norske virksomheters konkurransefortrinn er produktivitet. Dersom virksomhetene i større grad satser på høy kompetanse kan dette bidra til mer innovasjon, bedre konkurranseevne og trygge norske arbeidsplasser, sier Sollien. 

Offentlig sektor sysselsetter 17 prosent med høyere utdanning. Innenfor konkurranseutsatt markedsrettet næringsliv er åtte prosent av de sysselsatte akademikere. NHOs kompetansebarometer utarbeides av NIFU på vegne av NHO. 6996 bedrifter har svart på årets undersøkelse, en svarprosent på 36,6 prosent av NHOs medlemmer.