Nyheter

Nok et skuffende pensjonistoppgjør

For sjette år på rad får pensjonistene en lavere utvikling i kjøpekraft enn det Stortinget opprinnelig gjorde vedtak om. Akademikerne er skuffet over at regjeringen ikke vil endre regelverket.

Nok et skuffende pensjonistoppgjør
Akademikerne mener noe må gjøres for å rette opp i den negative utviklingen for pensjonistene.
22. mai, 2019 – Oppdatert 29. mai, 2019

Trygdeoppgjøret ble avsluttet i Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag.

- Denne negative utviklingen er i strid med pensjonsreformens intensjon. I vårt krav framla vi at beregningsmetoden måtte endres slik at pensjonistene ikke år etter år blir den tapende part, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Pensjonsreformens intensjon er at pensjon under utbetaling får en kjøpekraftsutvikling i tråd med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Beregningsmetoden som benyttes i dag, forutsetter en reallønnsvekst på 1,5 prosent, men den økonomiske utvikling de siste årene har gitt en mye lavere reallønnsvekst, noe som igjen medfører at pensjonene under utbetaling blir lavere regulert enn det Stortinget la opp til.

- Vi er bekymret for at regjeringens håndtering av de siste årenes trygdeoppgjør vil bidra til å svekke oppslutningen om pensjonsreformen, sier Sollien.