Nyheter

Miljø viktigst for akademikere i kommunevalget

Over halvparten av norske akademikere legger mest vekt på miljø når de skal stemme. — Kommunene har et stort ansvar for lokalt klimaarbeid, ivareta biologisk mangfold, og håndtere klimarisiko. Dette krever kunnskap og kompetanse, sier Kari Sollien.

Miljø viktigst for akademikere i kommunevalget
Kari Sollien, leder i Akademikerne
06. september, 2019 – Oppdatert 07. september, 2019

Sollien mener omstillingen Norge står oppe i er et helt sentralt tema. — Hvordan vi legger til rette for nye grønne kunnskapsarbeidsplasser burde derfor være et viktig tema i alle kommuner, sier Sollien.

Undersøkelsen Respons analyse har gjennomført blant høyt utdannede viser at kun Høyre (22 %) er større enn Miljøpartiet de Grønne (19 %) mens Arbeiderpartiet (17 %) er tredje største parti. En av fire etterlyser mer oppmerksomhet om arbeidsplasser og verdiskaping. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Akademikerne.

- Det skjer mye spennende i kommunene for tiden. Mange er blitt flinke til å bruke offentlige innkjøp til å sette klimakrav. Dette har drevet frem utviklingen av batteridrevne ferger og utslippsfrie busser. Slike satsninger krever at kommunene satser på kunnskap og kompetanse, sier Sollien.

En av fem mener utdanning- og skolepolitikk og klima og miljø bør få større oppmerksomhet i valgkampen. Undersøkelsen viser også at 82 prosent av de 1200 respondentene mener bompenger har fått for stor oppmerksomhet i valgkampen. Sollien er opptatt av at klima- og bymiljøtiltak skal ha en sosial profil, men mener at bompriser er overeksponert av både partier og presse i årets valg. 

- Jeg mener vi må stille oss spørsmålet om bompenger har fått for stor oppmerksomhet i dette valget. Vår undersøkelse er et eksempel på at store velgergrupper er opptatt av andre viktige temaer, for eksempel arbeidsliv og utdanning, sier Sollien. 

Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? 

Rødt

7 %

SV

13 %

Arbeiderpartiet

17 %

Senterpartiet

4 %

Venstre

7 %

KrF

2 %

Høyre

22 %

Frp

4 %

Miljøpartiet De Grønne

19 %

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger

3 %

Andre

0 %

Antall spurte

Sum

1095

100 %