Nyheter

Målretter IA-innsatsen

Færre skal falle ut av arbeidslivet på grunn av sykdom. Partene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) har nå bestemt hvilke bransjer som skal ha en særlig innsats for å nå målene i den nye IA-avtalen. Satsingen starter før sommeren.

Målretter IA-innsatsen
- Akademikerne har lenge jobbet for bedre forebygging på arbeidsplassene, og jeg vil si at avtalen er et gjennombrudd for denne tankegangen, sier Kari Sollien.
22. mai, 2019 – Oppdatert 22. mai, 2019

- Skal vi lykkes med å skape et inkluderende arbeidsliv må innsatsen settes inn på den enkelte arbeidsplass. I IA-avtalen er det nettopp arbeidsplassene som er sentrum for innsatsen. Jeg har derfor store forventninger til denne satsingen, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Sykehusene og olje- og gass-næringen er to av de utvalgte bransjene hvor Akademikernes grupper er involvert. Partene i de utvalgte bransjene har hovedansvaret for oppfølging av tiltakene, og 80 millioner kroner er satt av til dette arbeidet hvert år.

I alt vil bransjesatsningen berøre bortimot 700 000 av de sysselsatte i Norge. Også sykehjem, barnehager, næringsmiddelindustrien, transport, bygg- og anlegg er prioritert.