Nyheter

- Må bli lettere å få fast jobb på universiteter og høyskoler

Akademikerne vil fjerne hindre for fast ansettelse ved universiteter og høyskoler. – Regjeringen vil utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Da må vitenskapelig ansatte ha gode, forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

- Må bli lettere å få fast jobb på universiteter og høyskoler
Akademikernes leder Kari Sollien
16. januar, 2019 – Oppdatert 22. januar, 2019

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning ble i dag gjenstand for høring på Stortinget. Regjeringen vil ha styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet, og foreslår flere opptrappingsplaner for å nå målene.

Akademikerne er positiv til langtidsplanen, men etterlyser analyser og tiltak for å fjerne bruken av midlertidige stillinger og styrke akademia som karrierevei. 

- Skal Norge lykkes med å møte klimautfordringene og skape nye kompetansearbeidsplasser krever det høy kvalitet på forskning og høyere utdanning. En tydeligere karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte og langt mindre midlertidighet er nødvendig for å tiltrekke seg de beste underviserne og forskerne, sier Kari Sollien.

Andelen midlertidige vitenskapelige ansatte er på 18 pst, mer enn det dobbelte sammenliknet med arbeidslivet for øvrig. Akademikerne ber Stortinget sette tydelige mål. 

- Bruk av midlertidige stillinger blant vitenskapelig ansatte må reduseres til nivået for arbeidslivet for øvrig. Regjeringen bør derfor vurdere om det bør gjøres endringer finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning med sikte på å få ned midlertidigheten i sektoren, sier Sollien. Akademikerne vil at en slik vurdering også identifiserer hindre for utvikling av flere etter- og videreutdanningstilbud i sektoren. 

- Les høringsinnspillet