Nyheter

- Må bli enklere å ta etterutdanning

«Alle, uavhengig av utdanningsnivå, må regne med endring i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne ny kompetanse hele livet», ifølge offentlig utvalg. – Det må bli enklere å få kompetansepåfyll for alle i arbeidslivet, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

- Må bli enklere å ta etterutdanning
Fordypning på lesesalen på Blindern.
01. februar, 2019 – Oppdatert 01. februar, 2019

Ifølge Kompetansebehovutvalgets andre rapport som ble lagt frem i dag, har mange av de som i liten grad deltar i opplæring, lite utdanning fra før. Samtidig slår den fast at det er økt behov for læring uavhengig av utdanningsnivå. Utvalget mener også kompetansepolitikken må bidra til at eldre arbeidstakere forblir attraktive for arbeidsgiverne. 

- Endringene i arbeidslivet rammer alle arbeidstakere. Skal vi hindre utstøting fra arbeidslivet må vi satse på kompetanse til alle grupper, sier Sollien.

Sollien mener universiteter og høyskoler i større grad må tilby god etter- og videreutdanning, men at finansieringssystemet i dag er et hinder. 

- Universitetene og høyskolene må være læringsinstitusjoner for mennesker i alle faser i livet. Mange med universitets- og høyskoleutdanning er veldig motivert for å bygge ny kompetanse underveis i arbeidslivet, men opplever at tilbudet i dag er ikke godt nok, sier Sollien. 

Mange faller ut av skolen

Rapporten trekker også frem at nærmere 20 prosent av norske 15-åringer ikke har tilegnet seg grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og opplæring i utdanningssystemet og arbeidslivet. Andelen er størst blant gutter, og mange faller ut av videregående opplæring. For disse er det vanskelig å få en stabil tilknytning til arbeidslivet, sier rapporten.

- Skolen skal gi elever gode forutsetninger for å delta i samfunnet og arbeidslivet uavhengig av hva slags bakgrunn og kjønn de har. Tidlig innsats og kompetente lærere er viktig for å sikre bedre gjennomføring av grunnskolen og hindre frafall i videregående, sier Sollien. 

Arbeidslivsrelevans

Arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning er stort sett bra, ifølge rapporten, men det er likevel rom for forbedring. Utvalget mener utdanningsinstitusjonene bør få større handlefrihet til å øke arbeidslivsrelevansen i utdanningene.

- Norge trenger spisskompetanse og tverrfaglighet. Høy kvalitet og god relevans er viktig for verdiskaping og produktivitet i arbeidslivet, sier Sollien. Regjeringen har varslet en Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans og praksis. Akademikerne vil følge dette arbeidet tett. 

Kompetansebehovutvalget er opprettet av Kunnskapsdepartementet. Fremtidige kompetansebehov I. Utfordringer for kompetansepolitikken som i dag ble overlevert til kunnskapsminister Jan Tore Sanner, er utvalgets andre rapport.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Les rapporten